Byggahus.se

Insyn i byggprocess

 1. Maria E R
  Medlem · 10 inlägg

  Maria E R

  Medlem
  Vi bygger ett småhus med totalentreprenad, abs18. vi får ingen insyn i arbetet, men när vi besöker bygget är det tydligt att inget hänt på lång lång tid (månader).
  Nu säger entreprenören att det uppstått förseningar, men erkänner att de lagt sina resurser på andra byggen i samma projekt.

  vad kan vi kräva för insyn i processen? Det ska enl ABS18 finnas en kvalitetsdokumentation för hela bygget som vi ska få ta del av. Kan vi avkräva dem det nu eller måste vi vänta tills allt är klart?
  Skulle ni gått vidare och avkrävt vite pga den försening de är skyldiga till ?
   
 2. Bart
  Medlem · Uppland · 1 383 inlägg

  Bart

  Medlem
  Har ni avtalat ett start- och slutdatum, eller har ni ett muntligt löfte om ett datum? Har ni avtalat om vite vid försening? Om jag läst rätt innehåller inte ABS 18 en vitesklausul, utan det måste skrivas in av parterna. Men jag kan ha fel.
  Ni kan begära att få se all dokumentation nu. Dock är det så att ni inte har något direkt påtryckningsmedel att använda om entreprenören inte lämnar ut det, eller drar ut på tiden. Under en totalentreprenad är insynen i processen väldigt begränsad.
   
 3. Maria E R
  Medlem · 10 inlägg

  Maria E R

  Medlem
  Vi har i avtalet inskrivet att tidsplan tillkommer och därefter har vi skriftligt erhållit info om
  Inflyttningsmånad, så det är ju avtalat i den meningen.
  ABS18 paragraf 16-19 reglerar dröjsmål, för påföljd hänvisas till paragraf 25-35 konsumenttjänstlagen..


   
 4. Bart
  Medlem · Uppland · 1 383 inlägg

  Bart

  Medlem
  Konsumenttjänstlagen reglerar skadestånd vid försening. Kan ni påvisa ökade kostnader på grund av förseningen kan ni få ersättning för dessa. Alternativt att det kan finnas grund för att häva avtalet.
  Fördelen med att ha avtalat vite vid försening är att det automatiskt faller ut oavsett om ni lidit skada eller inte. Till exempel 2% av entreprenadsumman per försenad vecka.
   
 5. G
  Medlem · Stockholm · 87 inlägg

  Gornor Ulragh

  Medlem
  Vite vid försening är det bästa som finns för alla parter. Men svårt att få med. Skall finnas i ditt ABS. Att i efterhand få inser går ju inte det men du kan få skadestånd om du kan visa att du lider ekonomisk skada av att inflytten försenas.
  Prata med en konsumentvägledare och /eller jurist, visa ditt kontrakt och andra ev överenskommelser ex korrespondens. Du kan säkert ha gratis eller rabatterad juristtjänst via hemförsäkring eller förening ex Villaägarna eller liknande.


  Jag reagerar på det du skriver i början. Ingen insyn? Låter märkligt. Ja det skall finnas en dokumentation på ganska mycket. Vem är KA?
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.