Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Hur ser den juridiska processen ut i en tvist?

 1. nizzehult
  Allvetare · Västerbotten · 967 inlägg

  nizzehult

  Allvetare
  Det här är en allmän fråga men jag tror den kan vara intressant för den som hamnar i den här sitsen och inte vet hur turerna ser ut runt ett tvistemål där advokater börjar vara inblandade.

  Vi säger att ett tvistemål gått så långt att köparen kontaktat en advokat för att försöka få ut en större summa på säg en kvarts miljon från säljaren därför att dom tycker att det finns ett dolt fel i huset som säljaren borde upplyst om men som inte framkom vid besiktningen. Innan detta försökte köparen få säljaren själv att skjuta till pengar men hen nekar ersättning och säger att dom har fel så då kommer till slut detta brev från deras advokat. Köparen i sin tur kontaktar då själv en påläst advokat som i korta ordalag bestrider köparens krav utan att utveckla varför och med den beskrivning han har fått tycker han absolut att köparna är ute och cyklar och kanske försöker skrämma sig till ersättning.

  Vad händer sen?

  Självklart så kan köparen stoppa där och lägga ner sitt krav, särskilt om deras eget ombud förklarat att dom har små chanser att få till stånd ersättning eller ens en förlikning då det s k dolda felet faller inom undersökningsplikten och det finns en del andra parametrar som gör ärendet tveksamt att driva vidare med vinning.
  Skulle det vara så har troligen köparen eller deras ombud ändå ingen skyldighet att berätta för säljaren att dom lagt ner sitt krav och hen får leva med detta under ovisshet många år framåt. Vilket i sig inte är så trevligt.

  OK. Alt 2: dom väljer att gå vidare. Nästa steg blir väl då att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten? Eller meddelar dom först säljarens ombud att dom tänker göra det, måste dom rentav informera om detta i förväg? Fast skicka in en stämning gör man väl knappast innan man har skrapat ihop materiel och argument, typ "bevis" som kan användas mot säljaren - vilket kan ta tid?
  Vad händer då sen när stämningen når tingsrätten? Meddelar dom ombudet eller säljaren redan när ärendet registrerats eller väntar man med detta tills målet kommer upp på deras dagordning? Kan tänka mig att dom först måste undersöka om det finns grund för att ens öppna ett ärende innan dom gör detta. Vad handlar det om för tidsapekt?

  Som sagt: det här är okända marker för den som inte hamnat i den här sitsen och man vet i princip inget om hur turerna ser ut och vilka tidsaspekter det handlar om så det skulle vara tacksamt att få ta del av sånt.
   
 2. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 13 479 inlägg

  NötegårdsgubbenPremiumikon: Motorsåg

  Skogsägare
 3. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 13 479 inlägg

  NötegårdsgubbenPremiumikon: Motorsåg

  Skogsägare
  Nja. Har man väl lyft en fråga kan man inte lägga ner den och återkomma flera år senare. Det finns en reklamationsparagraf i 4 kap. 19 a § jordabalken. Och även om man iofs. uppmärksammat säljaren på ett fel genom att först inleda en process som sen pausas skulle jag säga att man tappar sin reklamationsrätt rätt fort om man drar tillbaka en stämning och bara väntar.
   
  • Laddar…
 4. H
  Medlem · Karlskrona · 7 051 inlägg

  huggan

  Medlem
  Men har man påpekat det en gång så räcker den gången även om sedan stämning kommer ett bra tag därefter. Finns dom på ett sådant fall som jag känner till.
   
 5. nizzehult
  Allvetare · Västerbotten · 967 inlägg

  nizzehult

  Allvetare
  OK, ja där står det ju en del.
  Eftersom det är en advokat som hanterar ansökan så utgår man från att den är komplett och 2800,- kostar det visst.
  Efter detta utfärdas en stämning och svaranden delges, alltså inte ombudet. Brukar väl göras genom ett rekommenderat brev?
  Då ska stämningen beaktas av svaranden och accepterar man det som avses så kan domstolen döma redan där men hela grejen med en stämning är väl att man är oense så då torde nog motparten bestrida kravet och ska då också berätta varför. Här är det då läge att svarandes advokat tar över och författar detta.
  Sen kan det tydligen bollas mellan parterna där man ska bevisa eller motbevisa varandras påståenden, sker ofta skriftligt och det kan nog bli några turer. Blir redogörelsen omfattande så blir den också kostsam för detta är det nog advokaterna som hanterar, så även kontakt med olika "vittnen" eller hur man nu benämner dem, allt för att framföra en så tydlig och för sin klient: så gynnsam framställan som möjligt.
  Därefter görs ofta en muntlig förberedelse där återstående frågor dryftas.
  Sen sammanställer rätten målet och kan sen avgöra det utan s k huvudförhandling om ingen av parterna begär det få då får parterna möjlighet att skriftligen slutföra sin talan innan dom faller, det är väl ungefär som en slutplädering som man brukar se på TV.

  Vet inte hur länge det skulle kunna ta: ponera att svarandens advokat författat ett bestridande. Skulle man då kunna tänka sig att det tar typ 6 månader innan motparten har samlat ihop tillräcklig argumentation för en stämning genom att höra alla "experter" och annat eller är det alldeles för lång tid i ett sånt här ändå rätt okomplicerat mål? Svarandens advokat säger själv att han brukar höra av sig till motparten om "lång tid har gått" för att höra om dom lägger ner sina krav, men vad är då att betrakta som "lång tid"? En månad? Ett halvår? Ett år?
   
 6. M
  Medlem · Västra Götaland · 236 inlägg

  Maijckel

  Medlem
  Om denna ovisshet "länder dig till förfång" som det så fint heter i rättegångsbalken 13 kap. 2 § kan du ta kontroll över saken och rättsförhållandet på egen hand och inkomma till domstolen med en s.k. negativ fastställelsetalan.

  Du yrkar då att domstolen fastställer att ersättningsskyldighet för dolt fel ej föreligger pga köparens undersökningsplikt.
   
  • Laddar…
 7. nizzehult
  Allvetare · Västerbotten · 967 inlägg

  nizzehult

  Allvetare
  Där ser man. Juridikens vägar äro outgrundliga för oss lekmän.
  Språket i sig också. "Länder dig i förfång"...vad är det för fel på "skapar ett bestående obehag"?

  OK, men jag antar att man då måste dra igång ett ärende i Tingsrätten med allt vad det innebär och att i princip samma fakta måste samlas in innan dom kan fastställa detta? Rent principiellt så är det väl samma process som drar igång vid en stämning, enda skillnaden är att det då är den andra parten som initierar förfarandet och det då kallas nåt annat? Det kanske kan gå så illa att dom inte alls håller med säljaren och dömer till köparens fördel och då har man gjort sig själv en riktigt otjänst. Dumt att röra om i grytan i onödan men visst, man kan förstå att möjligheten finns.
   
  • Laddar…
 8. M
  Medlem · Västra Götaland · 236 inlägg

  Maijckel

  Medlem
  Eller t.ex. "Anfall är bästa försvar" ;)

  Processande kan många gånger vara som att spela poker, och det gäller att vara taktisk. Om din motpart bluffar med sin avsikt att stämma dig skulle nog luften gå ur ganska snabbt om du berättar att det faktiskt är du som kommer att stämma honom/henne.


  Ja, det blir en vanlig stämningsansökan du skickar till tingsrätten. Skillnaden är hur ditt yrkande är formulerat. Som jag förstod dig var du ganska säker på att köparens undersökningsplikt trumfar det "dolda felet" och då är det detta du riktar in ditt yrkande utefter. Du yrkar också att det är din motpart som skall betala dina rättegångskostnader.

  Många gånger behöver man inte lämna stämningsansökan till tingsrätten. Det kanske räcker att den skrivs och skickas till motparten med tillägget att någon form av överenskommelse efterfrågas inom en viss tidsperiod (t.ex. två veckor). Först därefter kan man ta ställning till om man vill dra igång processen.
   
  • Laddar…
 9. nizzehult
  Allvetare · Västerbotten · 967 inlägg

  nizzehult

  Allvetare
  Hm. Jovisst, är man 200% säker på att vinna en tvist och tror att dom försöker skrämma en att betala så är det nog rätt väg att gå. Även fast det innebär en massa omkostnader och annat - som givetvis dom ska hållas ansvariga för.

  Men....en stämning i den riktningen måste väl ha tillräckliga grunder för att ens kunna bli och tas upp som en sådan; kan man verkligen stämma någon för att dom antyder att dom kommer att gå vidare med sin kravställan till Tingsrätten? Vari består deras "brott"? Och vad är det som det juridiska ombudet ska formulera i sitt brev till dem om man inte har något som helst intresse av en förlikning/överenskommelse? Bara att det är gjort ett formellt bestridande betyder väl att man redan initierat processen och för den del: satt ner foten. Möjligen kanske det skulle lagts till en tidsgräns i detta nu redan skickade brev om att om inget hörts inom en viss tid så anses det att dom förbrukat rätten att driva vidare sitt krav.
   
 10. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 13 479 inlägg

  NötegårdsgubbenPremiumikon: Motorsåg

  Skogsägare
  Helt riktigt tänkt. Det finns inget avtalsbrott du kan stämma motparten för som gör att de inte kan stämma dig.
   
 11. elpaco
  Nybyggare · Västra Götaland · 4 253 inlägg

  elpaco

  Nybyggare
 12. nizzehult
  Allvetare · Västerbotten · 967 inlägg

  nizzehult

  Allvetare
  Kanske det men spelar det någon roll?
  Tycker det rent generellt är en intressant fråga; de flesta slipper hamna i juridiska trångmål men om man väl gör det är det bra att kunna läsa på ren svenska vad man ska göra och tänka på i en sån situation för att försöka läsa lagtexter är inget som man normalt förstår.
  Och detta gäller inte bara hustvister.
  Alternativet är att lämna över allt till en jurist men då ska man vara beredd att lätta på lädret för dom är ännu dyrare än hantverkare...
   
 13. Düsseldorff
  Byggnadsvårdare · Bromma · 1 536 inlägg

  Düsseldorff

  Byggnadsvårdare
  Jag har som ombud drivit flera hundra tvistemål genom allmän domstol och skiljedom. Om du har någon fråga om hur förfarandet fungerar i allmänhet kan du skicka mig ett PM.

  Edit: Jag har också varit domare under en period, så jag kan bidra med det perspektivet.
   
 14. Alfredo
  Besserwisser · Västernorrland · 16 689 inlägg

  AlfredoPremiumikon: Hand

  Besserwisser
  Jag kan ju tycka att det vore till gagn för alla om frågor kring hur det "fungerar i allmänhet" luftas publikt. Förslagsvis i en tråd som handlar om hur den juridiska processen ser ut i en tvist. Kanske rent av denna. :D;)

  Med din bakgrund tror jag att vi är många som är intresserade av dina erfarenheter!
   
  • Laddar…
 15. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 14 412 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Jag är har insyn/del i en tvist som tuffar genom tingsrätten. Och även om jag nog tidigare hade förstått att det är en långsam apparat som också gör det svårt att få rätt trots att man har rätt så hade jag ingen aning om hur seg och demoraliserande processen är.

  Upprepade krav på skrivelser till tingsrätten och sen motparten som naturligtvis gör sitt bästa för att så tvivel och röra till målet så mycket som möjligt och ifrågasätter allt. Verkligen allt. Detta resulterar i nya kostsamma möten och arbetstimmar för ombudet och önskemål om olika typer av dokumentation och besiktningar. Ofta ska de dessutom fram på några korta dagar när ombudet plötsligt har haft tid att titta på ärendet. Allt medan de dyra räkningarna trillar in.

  Första mötet i tingsrätten är ett försök att komma överens eller i alla fall komma överens om vad man tvistar om. Motparten rör bara till målet ännu mer. Sen ett protokoll från tingsrätten som ska sammanställa målet, motparten bombar med ändringar från högt till lågt. Nya möten med ombudet, nya saker att gräva i, nya fakturor. Och målet ska upp till huvudförhandling typ till slutet av året. Typ fyra år efter att kravet ställdes.

  Stressen över kostnaderna för ombud, risken att förlora och ett potentiellt överklagande till hovrätten även om man vinner gör det hela rätt olustigt. Jag är tacksam att jag som privatperson inte står som part.

  Betyg? 1 domarklubba av 5 möjliga. Gör något bättre av livet.
   
  Redigerat 11 apr 2022 15:13
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.