Byggahus.se
Hej,

Vi har ett 70 tals hus med något förhöjd radon(150-1000 bq\m3). Även om vi stött på lite blåbetong på sina håll i den beboeliga källaren så är vi övertygad om att det mesta kommer från marken. Vi har laborerat en hel del med ventilation som gjort stor skillnad framförallt i de utrymmen som hade högre värden. Numera ligger värdena mer stabilt runt 150-300 bq\m3.

Problemet är att ventilationen som i vårt fall drivs med frånluftsaggregat gör inomhusmiljön lite väl frisk och kylig vilket pressar Luft\vatten pumpen mer och gör det svårare att få jämn temp i huset.

Huset är byggt 70 och består av en källare huvudsakligen byggt med lecablock\lättbetong. Entréplan är trästomme med tegelfasad. Radonnivåerna är klart högre i den beboeliga källaren än på Entréplan men vi kan inte se några uppenbara sprickor i grunden att täppa till.

Så hur går det till att radonsanera ett sådant hus och vad kan man tänkas få betala för det?

Jag har sett de pratar om att man suger radon från under plattan, hur exakt fungerar detta? FTX system kanske hade varit något men det är kostsamt och riskerar egentligen inte göra miljön bättre.
 
Praktiskt fungerar en radonsug så att du med hjälp av fläktar som kontinuerligt står på så genereras ett undertryck i underliggande och omkringliggande massor som gör att radonen tar den enkla vägen upp dvs inte via huset. Det hela är avhängt att husets grund står på massor med viss genomsläpplighet men det brukar vara så i fallen med markradon. I val av sugpunkter kan man välja både externa sådana och interna där den senare då innebär en håltagning genom plattan ner i dränerande lagret under, installation av kanaldragning och fläkt och vanligtvis håltagning via källarvägg för att evakuera luften. Vid placering av sugpunkter blir det lite avhängt vad för utrymmen man har tillgänligt och massorna under huset men central placering under ett hus är ofta något man försöker åstakomma där möjligt.

Innan man kommer dit brukar man dock ta en omgång med tätningar kring genomföringar osv och det finns instrument relativt snabbt kan indikera om du har läckage in i vägg/golvvinklar, vid rörgenomföringar osv.

Kostnad är ungefär som att svara på snörets längd. Ska normalt vara betydligt billigare än FTX men beror samtidigt på vad för firmor man får tag på. Mellan tummen och pekfingret har jag sett från 10.000:- för en enstaka sugpunkt, enkel kanaldragning med fläkt, ingen avancerad håltagning till 4-5 gånger detta då förutsättningarna varit mindre enkla.