Byggahus.se
Vi har nyligen köpt en liten stuga, på en liten fastighet, på en liten ö, i bohuslän.
Stugan är på lite drygt 20m2 och fastigheten på strax över 100m2. Hela området runt stugan till fastighetsgräns används som uteplats. Hela fastigheten ligger inom strandskydd.
Man bör väl kunna säga att i detta fallet är hela fastigheten också hemfridszon? Ingen särskild markering för tomtplats finns hos lantmäteriet.
I domar från MOD ser man ju skrivet att hemfridszonen inte får utvidgas annat än obetydligt (hittar dock inte detta uttryck i någon lagtext). Om hemfridszonen är hela fastigheten så kan den ju inte utvidgas alls, och då borde det ju vara så, att så länge man håller sig innanför fastighetsgräns så får man bygga vad som helst?
Medgivande om byggande närmare än 4,5m från gräns finns från grannfastigheten.
Någon som har varit med om liknande?
 
Jag TROR ju inte att strandskyddet upphör bara för att det är hemfridszon (däremot är det nog enklare att få dispens då) - hemfridszonen gör väl mest att utomstående inte kan använda strandskyddsbestämmelsen eller allemansrätten som förevändning för att uppehålla sig på er fastighet.
 
Om jag omformulerar frågan såhär då;
Är det någon som vet något tillfälle där dispens inte har getts även om inte hemfridszonen har utvidgas? Om det endast är hemfridszonen som avgör dispensfrågan rörande ianspråkstagen mark skulle vi ju i teorin kunna bygga ett hus med 100m2 bottenyta i flera plan och ändå få dispens. Det låter inte rimligt.
 
Strandskyddet kan vara upphävt, men det kräver i princip att det är detaljplanerat område från före -75. Det mest troliga är väl därför att det är dispens som gäller.

Just strandskyddet borde väl kunna gå, då första dispenspunkten låter tillämpbar. Gäller väl mest att du inte har några andra regler i vägen.
 
Låter som en gammal kronoholme där tomtplatsen är friköpt. Lite som i fiskarsamhällena där fastighetsgränsen sammanfaller med byggnaden. Är det en gammal fiskarstuga eller sovbod?
Ja, det är en gammal sovbod tror jag. Den byggdes 1935 och har styckats av från en större skärgårdsfastighet. Man ville stycka av ett större område, men lantmäteriet godkände bara en styckning av tomtplatsen.