Byggahus.se

Hantverkare drog fram kablar som orsakade elolycka

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida · 2 413 inlägg

  Redaktionen

  På konsumentens sida
 2. N1xv
  Medlem · 36 inlägg

  N1xv

  Medlem
  Hans förklaring stämmer delvis. Så många kunder bär ett ansvar i den negativa utvecklingen.
   
 3. S
  Medlem · 1 301 inlägg
  Hur menar du?
  Att det är snåla kunder som gör att byggföretaget tvingats gena och utföra installationer utan rätt behörigheter?

  Citat från artikeln: "Enligt Elsäkerhetsverket får den här typen av arbeten enbart utföras av elinstallationsföretag. Något som vd:n för byggfirman ifråga inte kände till."

  I det här fallet så verkade ju inte ens byggaren ha koll på regelverket. Det handlar alltså om okunskap och slarv och inte något som kunden borde kunna beskyllas för. Det är byggaren som är proffset och ska veta vad han får och inte får.
   
 4. P
  Medlem · Västra Götalands · 355 inlägg

  Poxeman

  Medlem
  Rent hårklyverimässigt får väl en snickare lägga kablar om de inte kopplas in?
  Intressant i detta fall vore ju att veta om snickarn eller kund kopplade in kabeln i matande ände.
   
  • Laddar…
 5. S
  Medlem · 1 301 inlägg
  Nej random snickare får inte förlägga kablar oavsett om de kopplas in eller ej. (Eller ja om de är tänkt att aldrig vara spänningssatta utan bara användas som tvättlina så får väl vem som helst sätta upp dem)
  För att man ska få pyssla med elinstallation måste man tillhöra ett företag som är registrerat på ESV OCH man måste ingå i företagets egenkontrollprogram avseende elinstallation.

  I detta fall tror jag knappast att byggföretaget var registrerat som ett elinstallationsföretag hos ESV eftersom de inte ens verkade känna till att reglerna finns
   
 6. F
  Medlem · Västernorrland · 563 inlägg

  Fredrik Sjödin

  Medlem
  Nej. Även förläggningen ska ske av ett elinstallationsföretag.
   
  • Laddar…
 7. P
  Medlem · Västra Götalands · 355 inlägg

  Poxeman

  Medlem
  Ni missade poängen med hårklyveriet.

  Om jag köper en kabel och förlägger den i mitt förråd utan att ha ambitionen att koppla in i starkström, har jag gjort något olagligt?


  Annat exempel:
  När (vilken tidpunkt)sker det olagliga elinstallationsarbetet?:
  1, jag spikar rör och drar kabel.
  2, elektriker kopplar in mina kablar
  Är 1 olagligt utan att 2 blir gjort? (Kan ju hävda svagström / högtalarinstallation)
   
 8. U
  Medlem · 4 215 inlägg
  Felet måste väl vara elfirmans som aldrig dök upp? ;) Men vem spänningssatte installationen? Där tycker jag ansvart ligger.
   
 9. S
  Medlem · 1 713 inlägg
  Det här är väl den enda intressanta delen i hela artikeln:
  "När en säkring sedan gick och sonen i familjen skulle lösa saken kom han åt en av kablarna och utsattes för en strömgenomgång som gjorde att han svimmade."

  Det framgår inte vad "lösa saken" inbegriper. Skulle han bara återställa en dvärgbrytare eller pillade han med själva installationen? Det är ju en högst väsentlig skillnad. Sen kan jag tycka som Ulltand att det är skit samma om byggföretaget drog kabeln. Det är intressanta är hur den anslöts och vem som spänningssatte den. Installationen blir inte farlig för att fel gubbe drar kabeln, utan för att kabeln ansluts på ett felaktigt sätt.
   
 10. Appendix
  Husägare · Roslagen · 2 762 inlägg

  Appendix

  Husägare
  Ja. Ansvaret ligger hos den som spänningssatte det hela. Därför många elektriker nu inte spänningssätter något som de inte gjort själva. De tar över ansvaret oavsett hur lite de gjort eller inte gjort.

  Och jag tror att frågan är mer komplex än detta artikelreferat.

  Som tidigare sagts i tråden är en del i det hela att kunder vill dra själva/betala för en snickare istället för att en elektriker förbereder och sätter upp el.
   
 11. Appendix
  Husägare · Roslagen · 2 762 inlägg

  Appendix

  Husägare
  Precis. Om företaget aldrig kom och monterade det hela så är det ju förvånande att den icke strömsatta kabeln ska orsaka något.

  Som sagt. Referatet av den icke länkade artikeln innehåller för lite information för att man egentligen ska kunna dra nån slutsats överhuvudtaget.

  Just nu är det två saker man kan konstatera: "nån gjorde fel" "Vilket gjorde att personskada uppstod".
  Allt annat är rena spekulationer
   
 12. S
  Medlem · 1 713 inlägg
  Elbranschen är bra på att främja sitt skrå. Alla är nog överens om att snickare är bättra på att snickra och att byggnadsinstruktörer är bättre på att räkna på laster. Ändå är det behörighetskrävande att sätta läkt och bärverk på tak om det skall monteras solceller på bärverket. Hur det gick till när Elsäkerhetsverket bestämde sig för att de som är bäst lämpade att utföra ett arbete inte skall få göra det skulle jag bra gärna vilja veta. Större hål i huvudet får man leta efter.
   
 13. A
  Medlem · Stockholms län · 8 704 inlägg

  Avemo

  Medlem
  Så som det brukar återges här är det just ambitionen att koppla in det som avgör om det är ok att göra det utan auktorisation. Det kan man dra åt båda håll så att det blir en märklig logik.

  Scenario 1:
  Du köper och förlägger kabel i ditt förråd utan avsikt att det skall användas till starkström. Det är helt ok. Det skulle i det läget också vara helt ok om en elektriker i ett senare skede anslöt det. Du hade ju inte när du drog kabeln avsikten att det skulle vara en del av en starkströmsanläggning. Här går det att komma med relevanta invändningar av typen varför skulle du förlägga kabeln om inte avsikten var att den skulle användas.

  Scenario2:
  1. Du spikar rör och drar kabel.
  2. Elektriker kopplar in dina kablar.
  1 är olagligt om du haft för avsikt att 2 skulle utföras. Detta oavsett om avsikten var att du eller en elektriker skulle koppla in det. Alltså är 1 olagligt även om 2 senare inte utförs.
   
 14. M
  Medlem · 158 inlägg

  Matten

  Medlem
  Det handla

  I elinstallatören så uppges följande: "Hantverkarens plan var att själv dra nya kablar. Längre fram skulle en elektriker kallas in för att byta ut det gamla proppskåpet mot ett modernt ”med spakar”. Villaägaren tackade ja, och hantverkaren drog fram kablarna. Sedan lämnades proppskåpet utan lucka i flera månader, men någon elektriker dök aldrig upp, enligt villaägaren.

  Efter en tid gick en säkring, och villaägarens vuxna son gick till skåpet för att byta propp.

  – Han måste ha kommit åt en kabel. Han fick en elchock och hamnade på golvet, och jag var inte hemma men hans mamma var det. Under två minuter trodde hon att han hade dött, berättar villaägaren för Tranås Tidning."

  Så gissningsvis så kom sonen åt spänningsförande delar av den gamla diazedcentralen när denne skulle byta propp.
   
 15. A
  Medlem · Stosodhig · 269 inlägg

  Avle

  Medlem
  Ni som hävdar att man inte får dra och ni som hävdar att man får dra. Kan ni inte plocka fram lite underlag till era ståndpunker, typ prejudikat eller liknande. Det vore roligt att ha finna "sanning" för man ser och hör båda versionerna lite nu och då i olika trådar tycker jag utan att man ser underlag för åsikterna.

  mvh
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.