Byggahus.se

Garantitid ?

 1. T
  Anonym

  TN-Funkis

  Anonym
  Har fått hjärnsläpp och glömt bort helt: vilken garantitid får man om firma x sätter in en ny panna med dito shuntar/svetsjobb/ventiler m.m ?
  Är garantitiden beroende på modelltyp och installationsförfarande ?.
   
 2. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Garantitid ?

  Om du är konsument omfattas dylika arbeten av konsumenttjänstlagen.
  I denna finns inget som kallas just garanti. Bara att ett fel får reklameras inom två år.
  Detta innebär alltså att entreprenören (i lagen kallad näringsidkaren) har ansvar för fel under två från installationstidpunkten. Felet skall reklameras inom skälig tid efter det att det framträtt, normalt inom två månader.
  Detta gäller oavsett produkttyp men förutsätter alltså att entreprenören utfört visst arbete.
  Köper man bara produkten och låter utför arbetet själv är det konsumentköplagen som gäller. Även enligt denna är reklamationstiden på produkten två år.
   
 3. T
  Anonym

  TN-Funkis

  Anonym

  Re: Garantitid ?

  Tack för snabbt och utförligt svar, garantin på mitt minne börjar visst svikta..... ::)
   
 4. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Garantitid ?

  garantitiden för montagearbetet är 10 år om det visar sig att det varit ett icke fackmässigt utfört arbete.
   
 5. T
  Anonym

  TN-Funkis

  Anonym

  Re: Garantitid ?

  Aha-rätta mig om jag har fel i följande tänkta exempel:

  1: T.ex en krets i pannans styrsystem pajar = 3 års garanti numera (tidigare 2 år).
  2: Firma x:s personal gör t.ex ett dåligt svetsjobb vid installationen = 10 års "klagotid".
  (är 10 års tiden också ny eller hur länge har detta gällt annars)
  3: Vad händer vid ev följdfel-exempel:
  Firma x gör en dålig installation, ett rör börjar läcka efter t.ex 5 år som orsakar översvämning i huset, går då arbetet + följdfelet helt på firma x:s försäkring ?.
   
 6. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Garantitid ?

  För det första så måste det bevisas att det är just undermåligt arbete som är orsaken till felet. Om det är så så täcker garantin att han gör om jobbet korrekt + det materiel som gått sönder som en direkt orsak av felmonteget. (rörledningar, kopplingar etc.)
  Följdskador på din egendom täcks av din hemförsäkring (vilka senare kan regressa mot entreprenörens försäkringsbolag)
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.