Flera bygglov samtidigt

4k läst  14 svar

 1. S
  Medlem Nivå 1
  Hej,

  Jag undrar om det är OK att samtidigt söka två olika bygglov, dvs två olika versioner på en tillbyggnad. Anledningen till att jag frågar är att vi sökt bygglov för en tillbyggnad som följer detaljplanen och vi har fått det beviljat. Vår närmaste granne kommer i alla fall att överklaga till Länstyrelsen då hon hävdar att vår tillbyggnad är en olägenhet för henne, då en del av hennes eftermiddagssol kommer att försvinna. Vi har dock försökt att ta så mycket hänsyn som möjligt och har redan i bygglovsansökan gjort flera anpassningar från vår 'drömlösning' för att minska hennes eventuella besvär, men det dög tydligen inte...

  Vi är nu mycket trötta på att dansa efter hennes pipa och funderar på att gå tillbaka till vårt förstaval (som också följer detaljplanen) av ritning som skulle skugga hennes tomt ännu mer. Vi tänker såhär, varför ska vi ta hänsyn till henne, när hon inte tar någon hänsyn tillbaka?

  Det var lite bakgrund, men åter till frågan, är det möjligt att samtidigt söka bygglov för två olika lösningar på samma fastighet? Vi är ganska övertygade om att hennes överklagande inte kommer leda någon vart, men känner att även vårt förstaval skulle klara en eventuell överklagan. Så kort och gott, vill vi ha både hängsle och livrem, vi vill att båda ansökningar ska handläggas parallellt för att inte behöva vänta längre än nödvändigt med vår byggstart.

  Tacksam för svar!
   
 2. T
  Medlem Nivå 10
  Det borde väl gå, men ni löper nog risken att betala för båda. Är ni rimligt säkra på att drömplanen ska hålla, så gå bara på den.

  Pratar ni dessutom lite med handläggaren så är det inte otänkbart att ni under handläggningen kan modifiera planen vid behov, så att ni kan banta ner till reservplanen om det behövs, utan att det blir ett nytt ärende. Så har jag gjort vid ett garagebygge.

  Mitt tips är att alltid träffa handläggaren personligen för att diskutera ärendet. Då får man direkt en känsla för vad de tycker, och användbara tips som kan vara bra att ha. Telefon och skrift ger inte samma personliga kontakt. Sedan skadar det ju aldrig om handläggaren tycker att man är en trevlig prick, speciellt inte om grannen uppfattas som en gnällröv. Även handläggare är människor, och nämnden går nästan alltid på handläggarens rekommendation.
   
 3. timmelstad
  Medlem Nivå 9
  Såvitt jag förstått det kan du återkalla ansökningar, eller modifiera dom. Jag skulle i ditt fall "uppdatera" ansökan på det bygglov du skickat in som är modifierat, och ersätta det med drömlösningen istället.

  I övrigt håller jag med Troberg, etablera en kontakt med handläggaren, det är fina grejer det :)
   
 4. S
  Medlem Nivå 1
  Tack för svaren! Fallet är dock som sådant att det inlämnade bygglovet reda är överklagat till länstyrelsen. Byggnadsnämnden har redan hanterat den första överklagan och gett oss rätt. Nu kanske det i värsta fall kanske tar bortåt ett år för länstyrelsen att fatta sitt beslut, men vi tänkte att om snabbt lämnade in bygglovet för vår drömtillbyggnad (vi förstår att att vi då får betala 2 avgifter) , få det beviljat av BN, låta grannen överklaga även det till LS och därmed kanske om något år förhoppningsvis ha 2 alterbativ att välja av.
   
 5. B
  Medlem · Nivå 15
  Tanken svindlar! Enligt plan- och bygglagen ska arbetet påbörjats inom 2 år och slutförts inom 5 år efter det att bygglov beviljats. Detsamma gäller rivningslov. Om ni istället väljer att lämna in ansökan om rivning av huset innan ni begär bygglov för samma byggnad skulle ni kunna låta rivningslovet förfalla medan en förvirrad granne ser er påbörja bygget, som inte gärna kan rivas innan det är uppfört ... (OBS ironi) :D

  Allvarligt talat: Jag har aldrig hört talas om detta förfarande. Ni lär bli debiterade två bygglovsavgifter, men det borde vara fullt förenligt med lagen.
   
 6. F
  Medlem Nivå 6
  Jag tror inte du kan få beslut på två bygglov som avser varianter av samma åtgärd. Dvs att kommunen ger dig OK att göra på både det ena och det andra sättet. Det strider nog mot tanken med bygglovsinstrumentet. Möjligen går det att göra som ni skriver. Dvs ett "backuplov" som ni endast avser nyttja om ni inte får godkänt på primärlovet, så att säga.
   
 7. B
  Medlem · Nivå 15
  Det strider INTE mot PBL med alternativa bygglov. De är "färskvara" och icke utnyttjade bygglov förfaller med automatik efter en tid.

  Däremot detaljplaner kan bara gälla en i taget. Annars skulle rättsläget bli VÄLDIGT roligt...
   
 8. S
  Medlem Nivå 1
  Tack så mycket för era svar! Jag tror att vi nu kommer att satsa på att försöka att lämna in en andra bygglovsansökan för vår drömlösning, allt medan de juridiska kvarnarna mal med vårt första hos Länsstyrelsen. Eftersom vår granne med all säkerhet att överklaga även denna till LS så vet vi om något år hur det går. Troligtvis kommer vi då ha 2 godkända bygglov och då kan vi vi välja det som är bäst för oss.
   
 9. I
  Medlem · Nivå 13
  Det finns lite klurigheter här skulle jag tro!

  Dels är det så att vem som helst kan söka bygglov för din fastighet, så ett bygglov kan inte gärna bli en belastning på något sätt.

  Men det måste också finnas regler om hur det blir när flera bygglov krockar med varandra! Säg t ex att någon begärt bygglov för att bygga garage på din fastighet tidigare. Nu vill du bygga garage men inte det som det gamla bygglovet gäller utan ett annat. Av olika skäl kan får inte båda garagen byggas. Hur blir det då? Upphävs det andra bygglovet så fort det ena startar? Är detta något som regleras i det bygglov som kom in sist?
   
 10. J
  Medlem Nivå 1
  Jag och min fru har väldigt liknande omständigheter som frågeställaren och har därför tänkt i samma banor och har kontrollerat möjligheterna med en jurist som bla specialiserar sig på bygglov. Det är inga problem enligt honom att samtidigt söka flera olika bygglov för samma fastighet. Dock så kan man ju bara bygga ett av alternativen då det andra bygglovet i praktiken upphör att gälla när bygget av det första påbörjats. Detta för att när bygget påbörjats av det ena bygget så stämmer ju inte längre förutsättningarna på fastigheten överens med det andra bygglovet. Men det är alltså fritt fram att välja om man har två godkända bygglov.

  Vi har nyligen, trots vår grannes protester, har fått ett bygglov beviljat som helt och hållet och med bred marginal håller sig inom detaljplanen för vårt villaområde och nu väntar vi nu om grannen inom 3 veckor, i syfte att förhala vår byggstart, kommer att överklaga till Länsstyrelsen. Vi har för att i viss mån försökt tillmötesgå vår grannes synpunkter och har anpassat vår kommande tillbyggnad på flera punkter (bl a har vi gjort tillbyggnaden lägre och flyttat den längre från tomtgräns), men vi har bestämt att även ansöka om bygglov för vår ursprungsidé (större, närmare tomtgräns och högre) om grannarna för att förstöra för oss kommer att gå vidare till Länsstyrelsen.

  Enligt den jurist vi pratat kommer nämligen båda våra bygglov i sådan fall mycket sannolikt godkännas av LS då de båda följer detaljplanen med marginal, och då kan vi ju istället bygga vårt förstahandsalternativ. Så klart skulle det vara skönt om det slapp gå så långt så att vi istället kan bygga vår 'kompromiss'-lösning, det är ju mycket trevligare om man undvika en grannfejd.
   
 11. klaskarlsson
  Medlem · Nivå 12
  Alltså nu är det möjligt att det ligger mer bakom, men att säga att man först söker efter ett "rimligt" bygglov där man har tagit jänsyn, men att man hellre förstör för grannen om denne har synpunkter - vad är det för tankesätt !?!?

  Visst kan jag också förstå det om man har en "omöjlig" granne - men är det inte rimligt att köra på en "bra" utbyggnad och ta hänsyn till grannfastigheten även om den nuvarande grannen är gnällig !?
  Då har man ju själv inte förfallit iaf.
  Och om inte annat så kanske man slipper stå och förklara hur det var för nästa granne som flyttar in i det huset om 5 år -"Jo jag vet att jag byggt lite klumpigt och att si och så skulle vara bättre rent generellt, men jag ville bara jävlas med hon som sålde till er" !?"

  Att "slippa" en kompromiss låter som ett felvänt sätt att resonera. Har era grannar inte någon poäng alls överhuvudtaget utan bara är gnällspikar ?
  Är det så så förstår jag problemet, men kan det vara så att dom har en poäng i att er utbyggnad stör deras fastighet rätt mkt och en kompromiss kanske är bättre !?

  Bara mina 2 cent förstås...

  /K
   
 12. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Men jag tror inte TS och JAS75 är ute för att jävlas...
  Egentligen tvärtom, då dom har försökt jämka sina egna drömplaner för att fortsätta att ha bra grannrelationer.

  Men då grannarna jävlas, för det måste det väl kallas att försöka hindra det detaljplanen ger tillåtelse till och sen dra det i en tidsödande runda till länsrätten, utan någon rimlig möjlighet att få genom sina krav, då känns det väl som rätt meningslöst att ge avkall på sina egna drömmar (som man dessutom har 100% rätt till enl detaljplan)
   
 13. klaskarlsson
  Medlem · Nivå 12
  Som sagt det beror på vad som ligger bakom - har man redan pratat med grannen och dom är helt omöjliga att jämka med så är det en sak...

  Lämnade man in ett bygglov utan att först ha snackat med grannen, eller inte kommit överens iaf så kanske man får räkna med en överklagan iaf ?
  Sen om den inte går igenom - bra då kan man ju bygga som man lämnade in bygglovet för...

  Snackade man ihop sig med grannen, och denne ändå överklagade, och sen inte vill diskutera mer - då kan jag förstå om man snetänder lite...

  /K
   
 14. R
  Medlem Nivå 5
  Gör en ansökan om ändring av beviljat lov. Sök på det som ni ville från början, billigare än ett nytt lov och ni har ändå kvar det andra om ni får avslag.
   
 15. amatör-Kalle
  Medlem Nivå 3
  Uppföljning på den här gamla tråden. Var det någon som fullföljde och lämnade in parallella bygglovsansökningar? Erfarenheter från det?

  Jag ser (minst) 2 olika aspekter:

  1) Får/kan man göra det? Behandlar kommunen dem både som de ska?

  2) Åker man på att betala för både om man får godkänt från kommunen (får man avslag är det ju bara en mindre summa)? I vår kommun handlar det om nästan 100k per bygglov.

  Tack.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: