Jag läser i flera trådar att en köpare av en fastighet eller bostadsrätt inte med framgång kan hävda fel gentemot säljaren om felet inte påverkat priset med x kronor.

Kan ni som vet upplysa mig om relevanta rättsfall.
 
  • Gilla
Tompafix
  • Laddar…
Det finns i princip inga sådana rättsfall. Det som finns, och som det ibland hänvisas till i underrätternas domar är ett resonemang i förarbetena till en ändring i jordabalken där lagstiftaren resonerar om hur värdet av ett fel ska beräknas och att det ofta kräver en skönsmässig (godtycklig eller schablonmässig) bedömning utifrån reparationskostnad eller fastighetens marknadsvärde.

Det i sin tur leder till att man inte kan ha hur små belopp som helst, för det finns inget sätt att säga om riktigt små fel för enstaka tusenlappar i miljonaffärer verkligen påverkar värdet.

Och i och med att det inte finns några domar finns det inte heller någon fast gräns.

Det finns också andra rättsliga principer om proportionalitet som gör att man inte kan stämma någon för småbelopp och vältra över rättegångskostnaden på motparten. Sådana småmål gränssätts vid ett halvt prisbasbelopp, alltså ungefär 25 tkr. Under det beloppet skulle jag säga att man verkligen inte har något att hämta i en dolda fel-talan. Beroende på fastighetens värde kan man nog ofta säga att ett fel är försumbart även vid högre belopp än så.
 
R
D Derbyboy skrev:
Jag läser i flera trådar att en köpare av en fastighet eller bostadsrätt inte med framgång kan hävda fel gentemot säljaren om felet inte påverkat priset med x kronor.

Kan ni som vet upplysa mig om relevanta rättsfall.
Finns i varje fall en prejudicerande dom från HD 2019, där felet i procent av priset avhandlas:
https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2019/31783/
 
  • Gilla
Dilato och 3 till
  • Laddar…
Ja, gällande en bostadsrätt, och alltså enligt köplagen och inte jordabalken.

Men man kan nog anta att HD skulle resonera liknande även avseende en fastighet, alltså att det krävs betydande belopp för att ett klagomål ska nå framgång.

I domen ser man ju också hur dyr själva rättegången är. Ombudskostnaderna för båda parter i tre instanser (vi ser att bara ena partend kostnader i hovrätt och HD är nästan 150 tkr) överstiger vida det tvistiga beloppet. Det ligger därför i allmänhetens intresse att det inte blir så många sådana här tvister.
 
  • Gilla
Dilato och 3 till
  • Laddar…
Jag minns att det fanns en dom om repiga fönster och att ersättning uteblev för att värdet var för lågt
Det handlade om villa så det är jb som styr.
 
Det har figurerat ett fall här som jag har för gällde ett fel med dräneringen. Värde ca 40 000, har för mig att huset hade kostat 2 milj. 40 000 var för lite för att ge ersättning.
 
  • Gilla
Rejäl
  • Laddar…
Sedan tror jag att även om ett visst fel är billigt att åtgärda, så borde en bra advokat med lämplig argumentation kunna hävda att påverkan på priset är avsevärt högre än kostnaden för att åtgärda.

Många som köper hus i "toppklass" skulle överhuvudtaget inte gå på visningen om det i förväg framgår att det ex. finns ett mindre fel på dräneringen. Jag tror att det skulle vara fullt möjligt att "bevisa" att ett fel som kanske bara kostar 50 000 att åtgärda, skulle ha sänkt köpesumman med 0,5 - 1 milj. om det vore känt före köpet. Men det gäller då speciella objekt.
 
H hempularen skrev:
Sedan tror jag att även om ett visst fel är billigt att åtgärda, så borde en bra advokat med lämplig argumentation kunna hävda att påverkan på priset är avsevärt högre än kostnaden för att åtgärda.

Många som köper hus i "toppklass" skulle överhuvudtaget inte gå på visningen om det i förväg framgår att det ex. finns ett mindre fel på dräneringen. Jag tror att det skulle vara fullt möjligt att "bevisa" att ett fel som kanske bara kostar 50 000 att åtgärda, skulle ha sänkt köpesumman med 0,5 - 1 milj. om det vore känt före köpet. Men det gäller då speciella objekt.
Å andra sidan skulle dessa bråka om små saker?
Praxis är att man ska betala vad det kostar. Men det står väl vad priset skulle varit. Du vet vad jag menar.

Men är det inte i den där världen där deras lills uthus är större än mitt hus och lyxigare.
Då kommer båda skaffa sig varsin dyr advokat så blev det att dömma enligt praxis. Sen att deras jurist kostnader skenade iväg långt över kostnaden det är ingen som bryr sig om.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.