Fel i fastighet vs. brottsbalken?

6k läst  18 svar

 1. Åsa76
  Medlem Nivå 9
  Hej,

  Jag o min sambo har precis skickat in stämningsansökan mot säljarna till ett hus vi köpte 2006. Huset var ca 2 år gammalt och ett snyggt o fräscht badrum (det enda i huset) saknade fuktspärr! Besiktningsmannen såg självfallet inte detta och nu har vi byggt om hela badrummet där det var fel på det mesta under ytan så det gick på 130.000.

  Nu till min fråga. Säljarna har intygat till oss tom i skrift att inget i huset var undantaget Myresjöhus (totalentreprenad). När vi sen fick vattenskadan så....Oj visst ja, badrummet var ett svartbygge!

  Vart dras gränden mellan dolt fel (fel i fastighets lagstifting) och brottsmål (urkundsförfalskning etc).

  Om säljarna nu i efterhand säger att de kände till att badrummet var vattenskadat trots att det var byggt 2004 och skitsnyggt på ytan. Är det ett brottsmål då?

  Vi har mäklare, besiktningsman, vårt försäkringsbolag mfl som skall vittna för vår sak om det blir tingsrätten.
   
 2. Åsa76
  Medlem Nivå 9
  Kan tillägga att skälvfallet dryftades inget om detta till någon under försäljningen av huset. Mäklaren gav tom rådet att säljarna inte skulle ta en dolda fel försäkring då allt täcktes av totalentreprenaden och hon påstår att hon inte heller visste (vilket vi tror).
   
 3. M
  Medlem Nivå 1
  Fastighetslagstiftningen täcker in de fall då fastigheten aviker från vad säljaren får anses ha utfäst om fastighetens skick, och ni har då rätt till ersättning för skada. Alltså tar den in någon form av bedrägeri.

  Vet inte om det är lönt att även göra en polisanmälan för svindleri alt. oredligt förfarande, för att se vart det leder.

  //H
   
 4. G
  Medlem Nivå 6
  Har de byggt med myresjöhus på totalentreprenad, men gjort badrumet själva vid sidan om? Eller är det myresjöhus som "byggt" badrummet också?

  Brottsmål vet jag inte, vad jag vet så är det inte straffbart att ljuga enligt svensklag. De har iallafall brustit rejält i sin upplysningsplikt så de bör ju åka ditt ändå.

  Vilket fall som helst, så lider jag med er och hoppas det löser sig till det bästa. :)

  - M
   
 5. F
  Medlem Nivå 7
  Det är frågan om ett tvistmål och inget brottmål.

  En liknelse. Om man säljer en bil med felaktig vägmätarställning, som man dessutom känner till, är man naturligtvis ansvarig för den kostnad/värdeminskning som detta innebär. I så fall handläggs målet enligt tvistemålsprocesen.

  Om man däremot förmår någon att köpa och betala för en bil som man överhuvudtaget inte äger och därigenom lurar någon är det bedrägeri och i så fall ett brottmål.

  Hoppas att det klarnat. :) :) :)
   
 6. E
  Medlem Nivå 1
  Om säljarna hävdar att de säljer en sak som i verkligheten är en annan så borde det kunna kallas bedrägeri. I extremexemplet så säljer man en icke existerande sak.

  Det jag funderar på är varför ni vill göra brottsmål av detta? Ni som köpare får säkerligen ingen större ersättning den vägen även om säljarna blir dömda. Säkerligen blir det ingen större påföljd för säljarna även om de blir dömda vilket i sig skulle vara ganska otroligt i mina ögon.

  Det är upp till er att avgöra om ni anser att det säljarna gjort verkligen är en brottslig handling och agera därefter. Ni kan alltid göra en polisanmälan.
   
 7. Åsa76
  Medlem Nivå 9
  Är inte urkundsförfalskning ett brott i Sverige?

  De har ljugit på fler papper och förfalskat intyg om badrummet....bla.

  De papper vi fick som köpare visade att myresjöhus byggt huset på totalentreprenad utöver övervåning. Sen när vi fick skada så uppdagades det att säljarna tagit badrummet på nedre plan ur totalentreprenaden för att "fixa det själva".

  Myresjöhus har inte byggt badrummet.

  Men vi håller på i tingsrätten med fel i fastighet och det går verkligen vår väg så det blir inget brottsmål. men jag är bara nyfiken vart gränsen går. Om säljarna i tingsrätten hade sagt att de kände till fuktskadan kan det ju per definition inte vara ett dolt fel. Samtidigt får de inte förfalska dokument o ljuga om dess saker (även om de inte har upplysningsplikat) antar jag att de inte får förfalska kvalitets intyg...mm....   
 8. Hemmakatten
  Moderator · Nivå 18
  Familjen_Bygg har på ett utmärkt sätt förklarat skillnaden mellan tvistemål och brottmål i inlägget ovan. Att som amatörjurist in absurdum dra långtgående (och felaktiga) slutsatser lär inte vara något ni tjänar på i kommande process.
   
 9. Swetrot
  Medlem Nivå 11
  Om man förfalskar ett intyg så är det rent teoretiskt ett brott som kallas förvanskning av urkund. Men, det är inget brott som i sig ger skyldighet att betala t.ex. skadestånd. Det brukar i de allra flesta fall bestraffas med låga dagsböter och/eller villkorlig dom. I det här fallet är det dessutom tveksamt om det inte redan är preskriberat. Det är två års preskriptionstid på det brottet.
   
 10. F
  Medlem Nivå 7
  Urkundsförfalskning och förvanskande av urkund har i grunden samma gärningsförlopp med den skillnaden att brottet förvandskande av urkund är den lindrigare arten. Förutom de rent objektiva rekvisiten skall det även förligga s.k. subjektivt rekvisit till just gärningen, läs uppsåt.

  Alltså, att ljuga i ett papper för att lovorda en sak eller sig själv är inget brott. Däremot är det ett brott att ändra ett intyg eller något annat under förutsättning att det utgör fara i bevishänseende.

  Står det i papprena som ni fick att Myresjöhus intygade att de utfört alla utrymmen på totalentreprenad förutom ovanvåningen och det aktuella badrummet; och kan ni bevisa att säljaren ändrat detta till att Myresjöhus totalentreprenad även innefattade det aktuella badrummet?
   
 11. H
  Moderator · Nivå 25
  Det här var lite intressant, menar du (familjen bygg) att om jag i samband med en försäljning av ex. ett hus påstår att "vi bytte ALL el förra året", och det senare vissar sig att ALL el är från tidigt 30- tal så är det bara en tvist? Jag skulle inte kunna dömmas för bedrägeri? Jag förstår att om det visar sig att ALL el utom i ett rum är bytt, då skulle jag som säljare kunna hävda att det var ett förbiseende från mig när jag utalade mig, kan tom. ha blivit lurad av hantverkaren och varit omedveten om felet. Men om utfästelsen är totalt felaktig.

  Eller om vi tar fallet med bilen i ditt tidigare inlägg, om vi antar att köparen kan bevisa att säljaren visste om den felaktiga mätarställningen, men också kan bevisa att säljaren manipulerat ställningen inför försäljningen, dvs att han kan bevisa att det verkligen fanns ett uppsåt att lura köparen, skulle det verkligen inte vara bedrägeri?

  I det fall som tråden gäller så tror jag inte att någon kommer att kunna bevisa att säljaren haft ett uppsåt att luras, troligen har säljaren bara inte tänkt på att även badrummet på första våningen låg utanför entrepenaden, eller att det ialla fall lär vara svårt att bevisa ett uppsåt.
   
 12. F
  Medlem Nivå 7
  Problemet är just att bevisa uppsåtet.

  När det sedan gäller skillnaden mellan allmänt lovordande och regelrätt utfästelse är den svår att dra. Men det är såtillvida riktigt som hempularen skriver att den regelrätta lögnaktiga utfästelsen i samband med en automatisk process räknas som bedrägeri. Detta framgår av brottsstadgandet.

  " Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.
  För bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift, genom att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon annan. Lag (1986:123)."

  Beklagar om mina inlägg var otydliga.
   
 13. Åsa76
  Medlem Nivå 9
  Okej. Jag börjar förstå.

  I vårt fall handlar det dock om handlingar från tev byggkeramikrådet som är förfalskade och sådant. De har iofs också ljugit men det grova felet är väl att förfalsaka handlingar.

  En jämfördelse med bilen. Om jag förfalskar intyg om att kamremmen är bytt och att bilen är svensköpt (ej direktimporterad) tex. Måste det väl vara brottsligt?

  Jag håller med hempularen att det låter HELT orimligt att man som säljare av ett hus kan intyga direkta felaktigheter på papper och sen inte ställas till svars.

  /åsa
   
 14. Åsa76
  Medlem Nivå 9
  De intygade att huset var en totalentreprenad, inget var undantaget. Vi kontaktade inte myresjöhus själva. (vilket vi borde gjort nu i efterhand kanske?)
   
 15. klaskarlsson
  Medlem · Nivå 12
  Om dom har förfalkat handlingar med namnteckningar och dylikt från byggkermaikrådet etc - då torde det ju vara urkundsförfalskning !
  Har dom skrivit under själva men inte haft det bemyndigandet - så borde det vara bedrägeri eller liknande?

  /K
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: