I fastighetsdeklarationen finns följande fråga och definition:

Ingår tomten i ett grupphusområde?

Grupphusområde​


Ett grupphusområde kännetecknas av att det är fråga om en tätbebyggd grupp av småhus som uppförts samtidigt eller under en begränsad tidsperiod, och som har i huvudsak likartad karaktär. Det går inte att ange exakt hur många hus det bör vara fråga om, men normalt bör antalet överstiga fem. Reglerna om grupphusområde gäller inte komplementbyggnader i villakvarter, gäststugor av olika slag och fritidshus på arrenderad mark (prop. 2000/01:121 (s. 38)).
Jag hittar ingen information om vad det faktiskt innebär för själva taxeringen. Blir den lägre om det är ett grupphus?

Någon som vet?
 
H
D Daniel Eriksson1 skrev:
I fastighetsdeklarationen finns följande fråga och definition:

Ingår tomten i ett grupphusområde?


Jag hittar ingen information om vad det faktiskt innebär för själva taxeringen. Blir den lägre om det är ett grupphus?

Någon som vet?
Ring Skattemyndigheten och fråga vad som gäller för ditt hus.
 
H HEM2121 skrev:
Ring Skattemyndigheten och fråga vad som gäller för ditt hus.
Ja, dom kan nog vägleda mig i om det aktuella huset ligger i ett grupphusområde.

Men min fråga är hur dess vara eller icke vara påverkar taxeringen.

Kan det vara så att grupphusområde sänker taxeringsvärdet, allt annat lika?
 
H
D Daniel Eriksson1 skrev:
Ja, dom kan nog vägleda mig i om det aktuella huset ligger i ett grupphusområde.

Men min fråga är hur dess vara eller icke vara påverkar taxeringen.

Kan det vara så att grupphusområde sänker taxeringsvärdet, allt annat lika?
Skatteverket som är bäst på att besvara din fråga de har alla ju alla uppgifter om ditt hus och i vilket område. Det är många faktorer som spelar roll. Personligen tror jag inte att taxeringsvärdet påverkas om det är i samma område, samma standard och storlek på huset, samma tomtstorlek, ej strandära eller inte osv.
Det fristående hus har högre taxeringsvärde än ett radhus men radhustomten har ett betydligt högre taxeringsvärde per kvadratmeter än en villatomt. Skatteverket kunde inte ge fick någon bra förklaring än det bara var så. Det var ett antal år sedan så det kan vara ändrat.
 
D Daniel Eriksson1 skrev:
I fastighetsdeklarationen finns följande fråga och definition:

Ingår tomten i ett grupphusområde?


Jag hittar ingen information om vad det faktiskt innebär för själva taxeringen. Blir den lägre om det är ett grupphus?

Någon som vet?
Jag blev förvirrad över precis samma sak i fastighetsdeklarationen. Hittade till slut följande text på Skatteverkets sida "Innehållet i fastighetsdeklarationen", och tolkar det som att det inte berör mig som ägare av en enskild fastighet i ett radhusområde:

Tomten ligger i ett grupphusområde​

Begreppet "grupphusområde" är en undantagsregel och den berör bara ägare av en större småhusenhet, som innefattar minst sex tomter till en tätbebyggd grupp av likartade och samtidigt uppförda småhus (grupphusområde). Det är i allmänhet bostadsrättsföreningar, bostadsföretag eller liknande som äger en sådan fastighet.
---
Källa: https://www.skatteverket.se/privat/...deklarationen.4.515a6be615c637b9aa41532d.html
 
  • Gilla
El-Löken66
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.