Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Bygglov på detaljplanerad jordbruksmark

 1. D
  Medlem · 3 inlägg

  Dr zebra

  Medlem
  Vi bor i utkanten av ett samhälle omgiven av åkrar som brukas. En av dessa är i en gammal detaljplan angivet som möjlig bostadsbebyggelse. Nu vill ägaren av marken stycka av ett stort antal tomter.
  Vi är inte förtjusta över detta, dels då det skulle drastiskt förändra vårt boende med grannar tätt inpå. Dels då vi av mer principiella skäl inte tycker att åkermark ska nyttjas för byggnation, något som var en icke-fråga när den gamla detaljplanen togs för 20 år sedan, men som numera är vedertaget på många håll vad jag förstår.
  Vad har vi för möjligheter att påverka?
   
 2. H
  Medlem · Närdinghundra · 782 inlägg

  Huzzbutt

  Medlem
  Ni kan förstås köpa marken.
   
 3. C
  Medlem · 326 inlägg

  cotillion

  Medlem
  Det finns kanske en möjlighet är kanske att gå ihop med berörda grannar och betala ett driftbidrag till markägaren mot att den fortsätter att bruka marken på det sätt ni vill.
   
 4. G
  Medlem · Stockholm · 188 inlägg

  globaljuggler

  Medlem
  Vad användes marken som er fastighet består av innan huset som ni bor i byggdes?
   
 5. M
  Medlem · 2 534 inlägg
  Läs planbeskrivningen och se hur deras resonemang kring utökningen (avstyckningen) är. På Länsstyrelsens karttjänst kan du se vad åkermarken är klassad som högt naturvärde mm. Det finns olika lager i kartan. Kommunen kan och hjälpa er tolka bestämmelserna i detaljplan. Hur gammal är er DP? En DP gäller tills en ny tas fram. Kommer de nya fastigheterna gränsa till er?
   
 6. Nissens
  Husägare · Göteborg · 7 432 inlägg

  Nissens

  Husägare
  Det är inte lätt att stoppa utvecklingen. Och tur är väl det. :)
   
  • Laddar…
 7. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 14 412 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  I och med att det finns en detaljplan och dessutom en ganska samtida så är det en lätt sak för fastighetsägaren att få Lantmäteriet att stycka av fastigheter. Era möjligheter att stoppa byggnationen är mycket små. Så tyvärr är det nog bara att vänja er vid de nya situationen och ta ställning till hur ni ska hantera den.

  Det som kan försena och fördyra avstyckningarna är frågan om väg och VA. Om det rör sig om en detaljplan under enskilt huvudmannaskap där exploatören är den som ska bekosta lokalgatorna och VA-anläggningen så kan detta vara en fördyrande åtgärd som en liten markägare inte har tänkt på. Begär ut exploateringsavtalet för området med kommunen och se hur det är tänkt att lösas. Om detta inte kan lösas så kan Lantmäteriet vara negativ till att stycka av tomter enligt FBL. T ex om exploatören inte har byggt de dyra lokalgatorna enligt exploateringsavtalet men vill ha tomter avstyckande enligt planen.
   
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.