Byggahus.se
Hej alla !
Vi är två som efter nyår flyttar till Klippan från Sundsvall, en av oss är från Skåne dock.
Till saken... vi känner inte till mycket eller egentligen inget alls om Klippan kommun så vi vänder oss hit i hopp om att få lite input i hur denna kommun agerar när det kommer till bygglov.
Finns det något unikt att tänka på ?
Är kommunen nitiska på alla punkter?
Kollar de med alla grannar på alla håll eller bara med den vars tomt är inom 4,5 meter?
nåt annat ?
tips för att få grannar att godkänna ett bygge ?

högt som lågt, allt kan vara av värde.

Vi har köpt ett hus som ligger på en tomt om 988 kvm, huset står idag på 70 kvm samt garaget står på 50 kvm, vi ska bygga en hobby verkstad till om 71 kvm, en byggsats variant. så totala byggda ytan på tomten hamnar precis under 20%
På bilden här är en före bild med tomtgränsen mot grannen inritad samt en illustrerad efter bild med den nya garage byggnaden. Grannen i fråga har sitt hus i andra änden av sin tomt dock så det är absolut inte nära deras bostad så men ja det kan bli problem om de som bor där inte vill se en 7 meter lång röd trävägg.
 
Hej alla !
Vi är två som efter nyår flyttar till Klippan från Sundsvall, en av oss är från Skåne dock.
Till saken... vi känner inte till mycket eller egentligen inget alls om Klippan kommun så vi vänder oss hit i hopp om att få lite input i hur denna kommun agerar när det kommer till bygglov.
Finns det något unikt att tänka på ?
Är kommunen nitiska på alla punkter?
Kollar de med alla grannar på alla håll eller bara med den vars tomt är inom 4,5 meter?
nåt annat ?
tips för att få grannar att godkänna ett bygge ?

högt som lågt, allt kan vara av värde.

Vi har köpt ett hus som ligger på en tomt om 988 kvm, huset står idag på 70 kvm samt garaget står på 50 kvm, vi ska bygga en hobby verkstad till om 71 kvm, en byggsats variant. så totala byggda ytan på tomten hamnar precis under 20%
På bilden här är en före bild med tomtgränsen mot grannen inritad samt en illustrerad efter bild med den nya garage byggnaden. Grannen i fråga har sitt hus i andra änden av sin tomt dock så det är absolut inte nära deras bostad så men ja det kan bli problem om de som bor där inte vill se en 7 meter lång röd trävägg.
Missade du att bifoga bilden du refererar till?
 
”En komplementbyggnad ska vara underordnad huvudbyggnaden i sin utformning och karaktär och den ska ej dominera över huvudbyggnaden”.

Spontant tycker jag att ert garage ser stort ut. Ligger fastigheten inom detaljplanelagt (DP) område? Som @Noell skrev är det tveksamt om en DP tillåter 120 kvm komplementbyggnader, vilket dessutom är mer än huvudbyggnadens byggnadsarea. Hur höga är respektive byggnader?

Ligger fastigheten utanför DP är det något mindre reglerat, men första stycket jag skrev gäller fortfarande.

Vad gäller grannar, så är det byggnadsnämnden (BN) som avgör om placering nära fastighetsgräns är lämplig. Avviker åtgärden från DP ges rågrannar möjlighet att yttra sig i ärendet. Sen har grannar ingen vetorätt, dvs BN kan ”köra över” dem om de inte tycker något yttrande är relevant. Om sen beslutet går dem emot har de givetvis rätt att överklaga. Hur nära fastighetsgräns vill du bygga?

Alla kommuner måste följa plan- och bygglagen när de handlägger bygglov. Byggnadsnämnden kan inte ”hoppa över” och bortse från punkter i sin granskning, då gör de fel enligt PBL, så BN måste enligt lag vara ”nitisk på alla punkter”.

Jag tyder det som om ni inte diskuterat era planer med kommunen, kontakta dem så ni får besked om vad som gäller innan ni kommer för långt i ert projekt. På Boverket.se finns det även mycket info kring bygglov.

Lycka till med flytten!
 
Redigerat: