Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Bygglov avvikelse

 1. Roblil72
  Medlem · 51 inlägg

  Roblil72

  Medlem
  Vi vill bygga ett hus där en frontespis gör att byggnadshöjden överskrids något. Resten av huset är planenligt.
  I området där vi bor har ca 30 av 200 hus större eller liknande avvikelser. Vissa av husen är sedda som planenliga och vissa är byggda med en liten avvikelse.
  Enligt PBL får kommunen bevilja små avvikelser men de måste inte.
  Vid bedömning av om en avvikelse är liten eller inte så skall tidigare dispenser vägas in.
  I vårt fall konstarerar kommunen bara att det ör för högt och ger blankt nej men föreslår oss samtidigt att bygga i två steg. Först planenligt och sedan som vi vill med en Attefallstillbyggnad.
  Detta är ren och skär kapitalförstöring.

  Om kommunen vet att huset kan byggas med attefallsåtgärder och det förekommer en mängd liknande avvikelser tidigare.
  Kan någon ge en förklaring till tänkbara skäl varför man då från kommunens sida inte beviljar detsamma i detta fall?
  Jag får nämnligen inte ihop deras resonemang då de vägrar ange sakliga skäl förutom att de anser att avvikelsen inte är liten men inte varför.

  frustrerande är bara förnamnet
   
 2. T
  Medlem · 1 570 inlägg
  Vad jag förstått så ska gamla beslut inte påverka nya beslut. D.v.s. om de tidigare gjort felaktiga beslut, så ska det inte beviljas nya sådana för att det tidigare gjorts fel. Utan besluten ska grundas på de detaljplaner som finns.
   
  • Laddar…
 3. Roblil72
  Medlem · 51 inlägg

  Roblil72

  Medlem
  Jag hade inte tyckt det varit märkligt om det var något enstaka hus som varit felaktigt men när 15% är ”fel” så är det såpass mycket att det borde uppnå en generell dispens eller norm för vad som är ok eller inte.

   
 4. T
  Medlem · 1 570 inlägg
  Kan man tycka, men har för mig att jag just hört de argumenten. Tidigare fel ska inte bidra till nya avvikelser.
   
  • Laddar…
 5. Roblil72
  Medlem · 51 inlägg

  Roblil72

  Medlem
  Det är ju inte fel då de får bevilja en liten avvikelse och bedömningen, om den är liten eller inte, skall göras sakligt och opartiskt i relation mot tidigare avvikelser och hur det ser ut i området.

  Då tjänstemännen som sagt har krav att vara sakliga och opartiska så stör det mig att det i så fall ändå till slut handlar om den ensklide tjänstemannens vilja eller ovilja.
  Därför efterfrågar jag skäl till varför vårt bygglov skall behandlas annorlunda men det har jag som sagt inte fått några av dem.

   
 6. T
  Allvetare · 1 070 inlägg
  Jo men förut så hade kommunerna rätt att själva tillåta avvikelser från detaljplan men nu sedan några år får de inte göra det alls just för att det blev för stor godtycklighet.
   
  • Laddar…
 7. T
  Medlem · 1 570 inlägg
  Håller helt med dig! Tycker att det är fel att kommunen har sådan rätt att bestämma hur jag får bygga överhuvudtaget. Om man inte gör något extra ordinärt (typ bygger på två våningar) så borde man få göra det mesta. Kanske med med grannarnas godkännande. Helt sjukt t.ex. att det krävs bygglov för att sätta upp ett staket på 2m höjd , men att anlägga en tuja häck på 10m höjd så är det bara att köra på :rofl:
   
 8. Roblil72
  Medlem · 51 inlägg

  Roblil72

  Medlem
  Var finns den uppgiften att de inte längre får lov?
  Jag har lusläst både ÄPBL och PBL de senaste veckorna och jag hittar endast 9 kap 31b som anger att avvikelse får göras om den är liten.
  Ett vanligt rättsfall som många domar refererar till är RÅ 1997 not 66. Det anger just att det skall tas hänsyn till vad som är vanligt i området vi bedömning om avvikelsen är liten eller inte.
  Något om att de INTE får lämna avvikelset hittar jag inte.
  Däremot verkar det vara väldigt olika praxis i olika kommuner och det kan verkligen inte vara rätt då PBL skall styra överallt

   
  • Laddar…
 9. T
  Allvetare · 1 070 inlägg
  som jag förstått det från flertalet trådar är det väl domstolarna som försökt styra upp det lite i träsket genom att överklaganden mot bygglov som strider mot detaljplan i största möjliga mån vinner. Om kommunen ger bygglov i strid mot detaljplan måste alltid en grannehörande göras o folk avskyr förändringar o överklagar i tid o otid nästan allt. Om då kommunen måste motivera i domstol till varför de beslutat i strid mot detaljplanen och oftast förlorar (vi ville vara snälla mot killen, är inte ett sakligt argument) så ser de väl liten anledning att slåss för enskilda husägares sak, särskilt när det blir mot andra kommuninvånare.
   
 10. M
  Medlem · 2 454 inlägg
  Hur stor blir din avvikelse vad gäller byggnadshöjden? Hur många procent?

  De hus i ditt område som fått avvikelser beviljade, är det nyligen eller för längre sedan? Bedömningen av liten avvikelse har stramats åt. Har du begärt ut bygglov och läst motiveringen till avvikelsen på något av husen som liknar ditt? Där kan du få en hint om hur byggnadsnämnden (BN) resonerat.
  Som du skriver får BN bevilja en liten avvikelse, men de måste inte. Det görs bedömning från fall till fall.

  Inte för att det är någon tröst, men vid nybygge är det i min kommun i princip nej på alla avvikelser, om det inte finns något som tungt skäl som motiverar en avvikelse. T ex tilläts ett hus stå delvis på prickad mark, detta för att undvika stora sprängningar på en fastighet som låg i kulturmiljöområde. I övrigt så anser BN att när det finns tydliga bestämmelser i detaljplanen får sökanden vid nybygge hålla sig inom de begränsningarna och välja hus därefter.

  Vad säger arkitekten? Kan inte hen trolla lite med utformningen och få till en byggnad som följer detaljplanen och som ni är nöjda med?
   
 11. Roblil72
  Medlem · 51 inlägg

  Roblil72

  Medlem
  Frontespisen upptar ca 23% av husets längd. BN har sagt att om den varit 21% så hade det varit planenligt. Det innebär en skillnad på 27 cm mot vad den är ritad idag.
  tyvärr går den inte att minska ytterligare dessa cm då det förstör möjligheterna till en funktionell tvättstuga inomhus.
  höjden på den lilla gavelspetsen är nog ca en meter över tillåten höjd. Men det som sticker upp är triangel om ca 2m i basen x 1m i höjd = ca 1,5% av fasadytan.
  Jag vet att 1m i sig på ett enskilt hus inte kan vara liten avvikelse men i relation till vad som är vanligt i området och vad som byggts både före och efter PBL så är det definitivt mindre.
  Jag har kollat vartenda bygglov i området och skäl för avvikelsen anges inte i ett enda.
  Det senaste huset som byggdes med liknande utseende, (takkupa, 27% av fasaden och 10cm högre än vår frontespis) ,var på granntomten 2015. Det sågs som helt planenligt.

  Blir som sagt bara trött på att de inte anger skälen till varför det inte går att bevilja. Det tycker jag att de borde motivera

   
 12. M
  Medlem · 2 454 inlägg
  Skälet är att ditt hus avviker från detaljplanen på ett sätt som inte kan anses som en liten avvikelse. Så tolkar jag det du skriver. Huset är för högt. Vad är det du tycker de inte motiverar tillräckligt?

  Har du läst rättsfall som rör beräkning av byggnadshöjd och frontespis?

  Anser du att byggnadsnämnden gör en bedömning som är felaktig har du all rätt att överklaga beslutet. Överprövande instans kan ju vara av annan åsikt.
   
  • Laddar…
 13. Roblil72
  Medlem · 51 inlägg

  Roblil72

  Medlem
  Tex undrar jag var de får fram att exakt 21% av fasaden är planenligt och att 23% då är helt omöjligt att bevilja.
  Särskilt då avvikelser inte skall bedömas i absoluta tal utan i relation all till vad som är vanligt i området och vilka dispenser som tidigare givits.

  jag har läst så många domar och tidigare bygglov jag kunnat hitta men ingenstans hittar jag exakta siffror.

  det är ju väldigt enkelt att bara säga att det är för högt men en motivering till vad som skiljer oss åt mot andra bygglov anser jag att man bör kunna kräva.

  Givetvis kan man överklaga men tid är pengar för den enskilde.
  För Tjänstemännen spelar det ju ingen roll.
   
 14. Fn87
  Medlem · 188 inlägg
  Som någon skrev, det är svårt att jämföra ert bygglov med ett annat med tanke på att det skett ändringar i hur saker och ting ska tolkas.

  Begär ut alla bygglov du anser stötta ditt och kolla datum på dessa. Är det äldre bygglov finns inget att hämta men om dom är nutida så kan det kanske hjälpa din sak.

  Det är är svårt att få igenom små avvikelser och det finns en klar logik i det. Om alla får igenom sina små avvikelser så är det inte avvikelser utan någon form av praxis som ytterligare kommer bygga på den oreda som är bygglov idag.

  Vårt hus är 17% större än DP säger och en stor del av det är en tillbyggnad. Kan säga att jag är så glad att tillbyggnaden gjordes innan lagändringen, nu hade jag kunnat glömma att få bygga samma tillbyggnad.
   
 15. Roblil72
  Medlem · 51 inlägg

  Roblil72

  Medlem
  Ytterligare en tröttsam sak är att de är fullt medvetna och tom föreslagit att bygga i två steg med Attefallsregler vilket då innebär tid och pengar.
  Med anledning av detta samt att de kan ha torrt på fötterna att bevilja bygglov med hänvisning till att vår avvikelse är mindre än tidigare givna lov så är det kapitalförstöring att inte göra det.

  kommunallagen om likabehandling bör också vägas in

   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.