Byggahus.se

Byggandet minskar med S och Mp i regeringen

 1. Ola Johansson
  Riksdagsledamot Centerpartiet · Halland · 74 inlägg

  Ola Johansson

  Riksdagsledamot Centerpartiet
  Byggandet började öka 2013 när bostadsministern hette Stefan Attefall. Nu heter bostadsministern Peter Eriksson (Mp) och byggandet minskar igen. Från att 2016 ha peakat på 65000 (15000 mindre än vad som skulle behövts) ligger det nu under 40 000. Byggsubventioner har misslyckats, istället har marknaden dött p g a hyresregleringen och alla nya kreditrestriktioner som införts. Det behövs en ny regering. NU!
   
  • Laddar…
 2. Maria Kjellberg
  Sakkunnig/Kommunalråd Miljöpartiet · 23 inlägg

  Maria Kjellberg

  Sakkunnig/Kommunalråd Miljöpartiet
  Bostadsbyggandet är rekordhögt. År 2017 byggdes 51 500 nya bostäder, att jämföra med 28 000 bostäder per år under alliansens tid. Ändå råder det bostadsbrist på många håll i Sverige. Framför allt saknas det bostäder som människor med lägre inkomster har råd att bo i. Bostadsbristen drabbar inte bara den som inte kan få en bostad, utan den bromsar upp hela samhällsutvecklingen.
   
  • Laddar…
 3. Hemmakatten
  Medlem · 11 629 inlägg
  Tror jag inte på. De senaste valperioderna har alla partier ökat bostadsbyggandet. Om än inte till tillräckliga nivåer.

  Vad vill ni, explicit , görs för att bostadsbyggandet, både hyres-- och bostadsrätter, ska öka snabbt.
   
  • Laddar…
 4. Ola Johansson
  Riksdagsledamot Centerpartiet · Halland · 74 inlägg

  Ola Johansson

  Riksdagsledamot Centerpartiet
  Låt byggherrar ta över kommunens roll i planprocessen så det går snabbare.


  Minska antalet sakägare vid överklagande och utred en avgift som hindrar okynnesöverklaganden.
   
  • Laddar…
 5. Ola Johansson
  Riksdagsledamot Centerpartiet · Halland · 74 inlägg

  Ola Johansson

  Riksdagsledamot Centerpartiet
  Vidare vill vi se över hyressättningen:

  Centerpartiet vill införa en möjlighet för hyresvärdar och hyresgäster att göra egna överenskommelser om hyrorna, förutsatt att båda är överens.


  Normalfallet är förhandlade hyror och ett bruksvärdessystem som är transparent och medger hyror som på ett bättre sätt speglar efterfrågan och värde.


  Presumtionshyrorna har varit värdefulla för att få fram fler nya hyresrätter. Vi att presumtionshyror ska fortsätta gälla på obegränsad tid.
   
 6. Mats Green
  Bostadspolitisk talesperson Moderaterna · 31 inlägg

  Mats Green

  Bostadspolitisk talesperson Moderaterna
  Trots den värsta bostadskrisen på 50 år har ingen regering i modern tid gjort så lite för att göra det lättare att bygga och bo. Den rödgröna regeringen tog över ett kraftigt ökande byggande 2014 men lämnar nu ifrån sig ett kraftigt minskande. Det är det sista bostadskrisens Sverige behöver.
  Det rödgröna dubbellåset där S lägger in sitt veto mot alla strukturella förändringar av bostadspolitiken och där MP lägger in sitt veto mot i stort sett alla former av regelförenklingar har inte varit en framgångsväg. Bostadsministern Peter Eriksson (MP) lyser nedsingla frånvaro och inaktivitet.
   
 7. A
  Medlem · stockholm · 602 inlägg

  atomlab

  Medlem
  Då är ett bra alternativ att se över vad som krävs för att få bygglov. Idag är det en mycket kostsam och märklig process som dessutom får olika utfall beroende på vem som tittat på ärendet.

  Att göra bygglovs direktiven mer klara så att genene man lätt kan se om det är genomförbart eller ej är ju en bra början.

  Hålller själv på med ett bygglov för tillfället och är snart uppe i över 25.000 i kostnader och vet fortfarande inte om det går igenom eller ej.
   
 8. Roger Hedlund
  Riksdagsledamot Sverigedemokraterna · 21 inlägg

  Roger Hedlund

  Riksdagsledamot Sverigedemokraterna
  Ola Johansson, marknadshyror lär inte förändra nått, hushållen blir inte rikare av dem, för i första hand handlar detta om en ekonomisk fråga, annars hade det byggts mer än det gör idag.

  Vi behöver minska byggkostnaderna och stärka hushållens ekonomi, inte införa marknadshyror!
   
  • Laddar…
 9. Maria Kjellberg
  Sakkunnig/Kommunalråd Miljöpartiet · 23 inlägg

  Maria Kjellberg

  Sakkunnig/Kommunalråd Miljöpartiet
  Vi har provat byggherrestyrd planprocess i min kommun, Kungälv och noga utvärderat detta. Det ställer krav på såväl processer som aktörer och när det gäller bostadsbyggnation så finns det många utmaningar. Däremot när det gäller industriområden så ser vi att det är enklare.
   
 10. Ola Johansson
  Riksdagsledamot Centerpartiet · Halland · 74 inlägg

  Ola Johansson

  Riksdagsledamot Centerpartiet
  Bygsubventionerna har haf en synnerligen oklar betydelse i sammanhanget. Framförallt är de inte riktade till de platser där byggandet är som lägst och träffar inte de svagaste bostadskonsumenterna. Det borde tas bort. Sakttaebetalarans pengar gr bättre nytta någon annan stans än i byggföretagens fickor. Däremot bör vi se vilka garantier som kan ställas ut för att stötta det byggande vi behöver, men som inte utförs p g a svaga marknader och bostäder som bygs för att fylla ett behov hos de som har allra svårast att ta sig in.
   
 11. Ola Johansson
  Riksdagsledamot Centerpartiet · Halland · 74 inlägg

  Ola Johansson

  Riksdagsledamot Centerpartiet
  Det är bra! Kungälv hör väl till de kommuner som är lyckliga och får ta del av byggbonusen, som bara går till de kommuner som redna planerar och bygger. Snacka om felriktat stöd!
   
 12. Hemmakatten
  Medlem · 11 629 inlägg
  Nu har vi fått höra allt som ni är emot.

  Skulle gärna höra vad ni är för! Och vilket mål ni har och hur ni vill uppnå det målet vad gäller bostadspolitiken.
   
 13. A
  Medlem · stockholm · 602 inlägg

  atomlab

  Medlem

  Att en ny regering behövs är vi överens om. Men att marknadshyror är lösningen är verkligen rätt väg att gå.

  Det innebär att där det är bistadsbrist blir hyrorna ännu högre och bara mer välbärgade kan flytta in och tvärt om där det finns tomma lägenheter/hus. Och det är inte ett samhälle jag vill bo i!
   
 14. Maria Kjellberg
  Sakkunnig/Kommunalråd Miljöpartiet · 23 inlägg

  Maria Kjellberg

  Sakkunnig/Kommunalråd Miljöpartiet
  Fast byggbonusen går till bostäder, och här skrev jag om byggherredrivna planprocesser?
   
 15. P
  Medlem · Dalarna · 134 inlägg

  pnilz1

  Medlem
  Åh den här standard högergrejen att den lilla människan skulle vara starkare i en förhandling än hyresgästföreningen med alla sina medlemmar. Tror du på det själv?
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.