Byggahus.se
Hej alla juridiskt kunniga,

Om man bortser från eventuell strandskyddsdispens, finns det någon regel/lag som styr hur nära en grannfastighet/tomt man får bygga en ny brygga?

För enkelhetens skull utgår vi ifrån att vi äger både marken och vattnet där bryggan är tänkt att uppföras.

För nybyggnation av hus gäller generellt vad jag förstår 4,5m men bryggor för enskilt bruk kräver vad jag förstår inte bygglov (men som sagt strandskydd kan gälla).
 
4,5 metersregeln gäller inte här. Den är bara tillämplig på småhus och komplementbyggnader/-anläggningar nära dessa. Alltså i princip garage, friggebodar, attefallare och murar/plank.
 
  • Gilla
petersthlm
  • Laddar…
Nu är jag nog ute o cyklar. Men borde inte en brygga kunna bedömas på liknande grund som en terass. Och en sådan är ju inte OK nära tomtgränsen om den är för hög.
 
Redigerat:
H hempularen skrev:
Nu är jag nog ute o cyklar. Men borde inte en brygga kunna bedömas på liknande grun som en terass. Och en sådan är ju inte OK nära tomtgränsen om den är för hög.
Min förståelse är att ni båda har rätt. Dvs en brygga (eller terass) är okej att bygga om den inte är för hög. Är den för hög krävs bygglov, alternativt att den i terassens fall är undantagen bygglovskraven enligt 3.6m-osv-regeln.

Vad som räknas som "för hög" är inte mig veterligen exakt definierat men informella riktlinjer verkar ligga kring 1.2-meter som jag förstår det.
 
  • Gilla
hempularen
  • Laddar…
Det verkar vara att bygga direkt mot tomtgräns om bryggan är låg. Tycker det verkar opraktiskt med en brygga där det bara går att lägga en båt på ena sidan.

Är du oense med grannen om var den ska placeras? Annars är det ju alltid bättre att komma överens.
 
  • Gilla
anaitis
  • Laddar…
Glöm inte att du behöver anmäla om vattenverksamhet till din länsstyrelse. Då löser sig även andra frågor du har, eftersom processen involverar att höra grannar - om de berörs. Lst kommer sedan (förhoppningsvis) godkänna bryggans placering och utformning. Visserligen kan grannarna överklaga, men annars har du svart på vitt vad som är en okej placering.
 
T toolman77 skrev:
Det verkar vara att bygga direkt mot tomtgräns om bryggan är låg. Tycker det verkar opraktiskt med en brygga där det bara går att lägga en båt på ena sidan.

Är du oense med grannen om var den ska placeras? Annars är det ju alltid bättre att komma överens.
En brygga på tomtgräns inkräktar i praktiken på grannens vatten. Grannen kommer sannolikt aldrig få placera en ny brygga som påverkar en befintlig, så det utrymmet "stjäls".

Finns heller inget lagstöd att begränsa var man får lägga till med en båt, inte ens på annans fastighet. Inte heller köra på annans vatten, utom möjligen i enskilda överenskommelser med troligen begränsad juridisk giltighet.
 
  • Gilla
Alf_C
  • Laddar…
G Genomklok skrev:
En brygga på tomtgräns inkräktar i praktiken på grannens vatten. Grannen kommer sannolikt aldrig få placera en ny brygga som påverkar en befintlig, så det utrymmet "stjäls".

Finns heller inget lagstöd att begränsa var man får lägga till med en båt, inte ens på annans fastighet. Inte heller köra på annans vatten, utom möjligen i enskilda överenskommelser med troligen begränsad juridisk giltighet.
Självklart vill man vara överens med grannarna. Vill bara förstå vad lag etc säger i det fall man inte helt kommer överens.
 
H hempularen skrev:
Nu är jag nog ute o cyklar. Men borde inte en brygga kunna bedömas på liknande grund som en terass. Och en sådan är ju inte OK nära tomtgränsen om den är för hög.
Nej, de regler man lätt tänker på med att man inte ska bygga för nära grannen (4,5 metersgränsen) gäller i princip bara utbyggnad av bostadshus och mindre byggnationer nära dem. Det är ju en undantagsregel från bygglov; med bygglov kan man ju bygga ända in emot gränsen.

Detta finns i undantagen från bygglov för en- och tvåbostadshus i 9 kap. 4–6 §§ PBL.

Det går inte att analogt dra slutsatsen att all byggnation nära gräns därmed kräver bygglov eller grannmedgivande inom 4,5 meter.
 
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Nej, de regler man lätt tänker på med att man inte ska bygga för nära grannen (4,5 metersgränsen) gäller i princip bara utbyggnad av bostadshus och mindre byggnationer nära dem. Det är ju en undantagsregel från bygglov; med bygglov kan man ju bygga ända in emot gränsen.

Detta finns i undantagen från bygglov för en- och tvåbostadshus i 9 kap. 4–6 §§ PBL.

Det går inte att analogt dra slutsatsen att all byggnation nära gräns därmed kräver bygglov eller grannmedgivande inom 4,5 meter.
En anledning till att jag ställde frågan här är att det annars ganska tydliga Boverket i princip helt saknar information om vad som gäller för bryggbyggnation. Det är nästan så att ens konspiratoriska ådra vill tänka att det ligger någon rödgrön filt över organisationen som inte vill belysa frågor som de själva inte vill uppmuntra, oavsett om det finns lagstöd eller inte... ;)
 
Jag tror snarare att det är knepigt för dem att beskriva just eftersom att det nästan inte finns några byggregler att tillämpa utan bara strandskyddsregler, som nästan alltid hindrar nya bryggor.

Men det kanske är lite samma sak: just eftersom att det nästan alltid är förbjudet enligt det drakoniska strandskyddet så håller sig myndigheten borta från att tydligt beskriva vad man bör göra när man faktiskt får bygga.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.