Byggahus.se

Betonggjutning vintertid (5 frågor)

 1. Byggare_Anders
  Medlem Nivå 3
  Det har lite till och från debatterats för- och nackdelar med att påbörja större gjutningsarbeten så här års. Själv har jag fortfarande en större betongmur (ej sammanhängande med själva huset) som ännu ej påbörjats, men som kommer att ta 4-5 veckor att göra med formbygge och allt. Plats = strax utanför hufvudstaden. 5 frågor:

  --

  1. Är det direkt olämpligt att påbörja större betonggjutningsarbeten (20-30 kbm) så här års? Vilka onödiga risker tar man med frosteffekter, köldsprickor, m m?

  2. Är det möjligt att med tält, övertäckning med presenningar och eventuella uppvärmningsaggregat undvika/minimera dessa risker? Är det ofta så som större entreprenörer (d v s de största anläggningsföretagen vi har i landet) arbetar, för att kunna hålla igång verksamheten under vintern?

  3. Vad är merkostnaderna för detta (i %), och var är merkostnaden för betongen vintertid (i %)? Någon har nämnt något om "vintertillägg". Inga kronor tack, bara ungefärliga uppskattningar i %, mellan tummen och pekfingret.

  4. Givet att småhusbranschen i landet är under viss press för tillfället, och många andra entreprenörer i alla led (från åkerier till materialproducenter till målarfirmor) känner av detta mer och mer, och givet att världsmarknadspriserna på många råvaror (inkl järn) nu faller ganska kraftigt, och givet att vissa entreprenörer etc kanske hellre tar beställningar och jobb på "break even" i dagsläget istället för att varsla ytterligare folk om uppsägning, är det inte så att dessa omtalade "vintertillägg" för ditt och datt, idag borde kunna nettas ut till noll i och med att köparen av byggvaror och byggtjänster i Sverige har ett ganska bra förhandlingsläge? (I min egen tidigare bransch talade vi aldrig om "tillägg" och lade till olika ursäkter för allehanda påslag gentemot våra egna högt respekterade kunder; det låter ibland lite godtyckligt i den svenska byggarbranschen och inte alltid helt affärsmässigt eller motiverat, måste jag konstatera, särskilt som prisläget i Sverige redan är högt i internationell jämförelse. "Tillägg" hit och "tillägg" dit. Håhåjaja.)

  5. Om den ovan nämnda betonggjutningen trots allt inte kan genomföras nu innan jul och man väntar ett tag till den "värsta" (nåja) vintern är över, när drar den svenska betonggjutarsäsongen igång igen i södra delen av landet, d v s Stockholm? Säg inte april-maj, det vore helt oseriöst även om det kan förekomma frostnätter ända tills dess - anläggningsbranschen står inte still halva året. Om mitt arbete (inkl formbygge) beräknas ta 4-5 veckor, och formarna fylls med betong sista veckan, när kan/bör man planera in detta så tidigt som möjligt under 2009 under normala svenska klimatförhållanden. Börja spika brädor och bygga form i mitten av februari?
   
 2. Stringfellow Hawke
  Medlem Nivå 10
  inga större problem. Välj en bättre betong (med lägre vct), gjut inte vid minusgrader och se till att täcka ordentligt. Det räcker att cementreaktionen kommer igång för att risken för frysning ska försvinna. Man brukar säga att betongen ska uppnå 5 Mpa i hållfasthet för att inte längre frysa. Allt sådant kan du testa i programmet "Hett 97" som finns att ladda hem gratis.

  Det finns olika metoder att använda vid vintergjutning. Själv har jag använt diesel-värmare, el-fläktar under pressar och ingjutna slingor. Alla metoder har sina för och nackdelar.

  Enklast för dig är som jag sa tidigare att undvika att gjuta dom kallaste dagarna. En vanlig vinterdag i vårt kära Sthlm är det ju ändå +5 grader...

  Vi som jobbar med betong slutar aldrig gjuta oavsett temp, det blir bara lite jobbigare...