Hej!

Kort version:
Ger man automatiskt grannmedgivande för uteplatser om man äger båda tomterna som gränsar?

Längre version:
Vi äger för närvarande en tomt med ett hus på inom detaljplanerat område i Göteborg. Tidigare var denna fastighet en större tomt och den tidigare ägaren styckade då av en del av tomten som vi kan kalla för granntomten och som det antagligen ska byggas ett hus på.

När fastigheten delades hamnade två uteplatser på vår tomt inom 4.5m från gränsen till granntomten.
När de byggdes fanns det ingen gräns i närheten men i och med avstyckningen hamnar de för nära gränsen och kräver medgivande från ägaren för granntomten för att vara bygglovsbefriade, då de har plank/skärmtak. Efter avstyckningen ägde samma ägare båda tomterna ett tag innan de båda såldes vidare. Bara att uteplatser i efterhand kan bli svartbygge på grund av en avstyckning känns lite underligt.

De är båda mer än 10 år gamla, men avstyckningen gjordes för mindre än 10 år sedan. När vi nu vill söka bygglov så konstaterar bygglovshandläggaren att dessa uteplatser saknar bygglov om vi inte kan visa upp att det finns medgivande från grannarna. Detta känns lite underligt eftersom de existerade under tidigare ägare som knappast kan ha gjort annat än att ge medgivande till sig själv? I och med att medgivanden gärna får vara skriftliga men inte måste vara det känns det som skriftligheten inte borde vara så stort problem. Hade helst sluppit prata med nuvarande grannarna pga frostig stämning.

Finns det någon som har erfarenheter av ett liknande scenario? Brukar detta regleras redan när man styckar tomterna?
Postar från ett nytt konto i fall att grannarna är här och läser.
 
Claes Sörmland
Bygglovsbefrielsen gäller åtgärden och inte frukten av åtgärden.

Anordnar jag t ex en skyddad uteplats så är det inte uteplatsen i sig som är bygglovsbefriad utan det är istället åtgärden att anordna den som är det. D v s finns det en gräns inom 4,5 m från där jag anordar uteplatsen så måste jag ha ett grannemedgivande för åtgärden att anordna uteplatsen. Jag behöver inte grannemedgivande för själva uteplatsen. Uppstår senare en gräns inom 4,5 m från uteplatsen så spelar det ingen roll. Den fanns ju inte där när jag utförde åtgärden, alltså anordnade uteplatsen.
 
Redigerat:
 • Gilla
Alexander HB och 9 till
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Bygglovsbefrielsen gäller åtgärden och inte frukten av åtgärden.

Anordnar jag t ex en skyddad uteplats så är det inte uteplatsen i sig som är bygglovsbefriad utan det är istället åtgärden att anordna den som är det. D v s finns det en gräns inom 4,5 m från där jag anordar uteplatsen så måste jag ha ett grannemedgivande för åtgärden att anordna uteplatsen. Jag behöver inte grannemedgivande för själva uteplatsen. Uppstår senare en gräns inom 4,5 m från uteplatsen så spelar det ingen roll. Den fanns ju inte där när jag utförde åtgärden, alltså anordnade uteplatsen.
Det låter väldigt lovande, har du någon aning om vart jag kan läsa mer om detta? Handläggaren verkade ha andra åsikter
 
Claes Sörmland
 • Gilla
polaris78 och 3 till
 • Laddar…
Jag håller helt med @Claes Sörmland, men därutöver kan det knsppast vara den enskildes sak att bevisa att en bygglovsbefriad åtgärd som utfördes för mer än tio år sedan då hade de medgivanden som då krävdes.

Det här är inte relevant för TS fall då ingen gräns ens fanns inom 4,5 meter när åtgärderna utfördes, så det här skriver jag mer för andra läsare av tråden. Även om det funnits en sådan gräns hade någon behövt anmärka på saken inom tio år från bygget för att frågan skulle gjort det hela till en bygglovsfråga, och hade samma person ägt båda tomterna blir presumtionen att denne inte hade något emot sitt eget bygge urstark.
 
 • Gilla
polaris78 och 2 till
 • Laddar…
Är inte gränsen på 10 år en fråga om preskription snarare än om det är planstridigt eller inte?

Men jag håller med om tanken. En uteplats som är 30 år gammal vore väldigt orimligt att man ska behöva trolla fram ett intyg på
 
D destini skrev:
Är inte gränsen på 10 år en fråga om preskription snarare än om det är planstridigt eller inte?
Jo, men det är orimligt att kräva besked om villkoren för en preskriberad åtgärd. Kunde den vara bygglovsbefriad är är rimligen presumtionen att den var det.
 
 • Gilla
Dilato och 1 till
 • Laddar…
D destini skrev:
Hej!

Kort version:
Ger man automatiskt grannmedgivande för uteplatser om man äger båda tomterna som gränsar?

Längre version:
Vi äger för närvarande en tomt med ett hus på inom detaljplanerat område i Göteborg. Tidigare var denna fastighet en större tomt och den tidigare ägaren styckade då av en del av tomten som vi kan kalla för granntomten och som det antagligen ska byggas ett hus på.

När fastigheten delades hamnade två uteplatser på vår tomt inom 4.5m från gränsen till granntomten.
När de byggdes fanns det ingen gräns i närheten men i och med avstyckningen hamnar de för nära gränsen och kräver medgivande från ägaren för granntomten för att vara bygglovsbefriade, då de har plank/skärmtak. Efter avstyckningen ägde samma ägare båda tomterna ett tag innan de båda såldes vidare. Bara att uteplatser i efterhand kan bli svartbygge på grund av en avstyckning känns lite underligt.

De är båda mer än 10 år gamla, men avstyckningen gjordes för mindre än 10 år sedan. När vi nu vill söka bygglov så konstaterar bygglovshandläggaren att dessa uteplatser saknar bygglov om vi inte kan visa upp att det finns medgivande från grannarna. Detta känns lite underligt eftersom de existerade under tidigare ägare som knappast kan ha gjort annat än att ge medgivande till sig själv? I och med att medgivanden gärna får vara skriftliga men inte måste vara det känns det som skriftligheten inte borde vara så stort problem. Hade helst sluppit prata med nuvarande grannarna pga frostig stämning.

Finns det någon som har erfarenheter av ett liknande scenario? Brukar detta regleras redan när man styckar tomterna?
Postar från ett nytt konto i fall att grannarna är här och läser.
Plank och tak är lite känsliga avseende den bygglovsbefriade delen och kan mycket väl vara skäl för handläggarens slutsats, inte uteplatsen i sig.

T.ex är endast 15m2 möjliga totalt på fastigheten för summan av arean av alla tak uppförda utan lov.

De är dessutom inte befriade närmare än 4,5m från tomtgräns.

Även om du under omständigheterna inte kan tvingas riva befintliga byggnader kan handläggaren se de som hinder att bevilja lov för ytterligare utbyggnad på grund av de befintliga byggnaderna.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...ningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/Skarmtak/

Därtill kan det finnas andra hinder i kommunen eller planen.

Du behöver få handläggaren att tydligare definiera eventuella hinder.
 
Claes Sörmland
ARJU ARJU skrev:
T.ex är endast 15m2 möjliga totalt på fastigheten för summan av arean av alla tak uppförda utan lov.
Njae. Det som är utgångspunkten för bygglovsbefriade byggnader är inte fastigheten utan ett en- eller tvåbostadshus samt dess tomt. En tomt behöver inte följa fastighetsgränser.

Och som sagt, det är förhållandena vid tidpunkten för genomförande av åtgärden som räknas. Att fastighetsgränser senare ändras spelar ingen roll.

Men jag förstår inte exakt TS situation. Varför finns det två uteplatser på fastigheten numera? Hör den ena till det egna en- eller tvåbostadshuset och den andra till grannens?
 
 • Gilla
polaris78 och 1 till
 • Laddar…
Båda uteplatser tillhör vårt hus, men de får sol vid olika tillfällen. Eller ja, ena går faktiskt över gränsen till grannen, men det är planket som är på vår sida tomten som är relevant för oss. Den uteplatsen ska nog rivas snart, men det vore skönt att inte ska påverka något bygglov.
 
Claes Sörmland
D destini skrev:
Båda uteplatser tillhör vårt hus, men de får sol vid olika tillfällen. Eller ja, ena går faktiskt över gränsen till grannen, men det är planket som är på vår sida tomten som är relevant för oss. Den uteplatsen ska nog rivas snart, men det vore skönt att inte ska påverka något bygglov.
Här har du nog problemet. Endast en skyddad uteplats får anläggas inom 3,6 m från bostadshuset. D v s finns det två och ingen av dem har bygglov så är den ena ett gammalt svartbygge. Lite beroende på dess utformning så kan den göra att huset har planstridigt utgångsläge och då kan bygglov för en ny utbyggnad inte ges.
 
Redigerat:
 • Gilla
Jonatan79
 • Laddar…
Ah ok. Men då är den äldre av dem ok men inte den andra?
 
Claes Sörmland
D destini skrev:
Ah ok. Men då är den äldre av dem ok men inte den andra?
Beror också lite på när de anlades. Du skriver att de är över tio år gamla. Minns ej exakt när undantaget kom in i PBL för att få anlägga en skyddad uteplats utan bygglov. Var det 2008? EDIT: Verkar vara från 1995, se prop 1995:1197
 
Redigerat:
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.