Byggahus.se

Avslutat samarbete - rimligt pris?

 1. Robert_Maria
  Medlem · Västmanland · 2 232 inlägg

  Robert_Maria

  Medlem
  Hej

  Vi har i dagarna avslutat vårt samarbete med en husleverantör. En av anledningarna till att vi avslutade var att vi inte fick papper på något. Vi har inte skrivit något avtal, vi har inte skrivit något kontrakt, vi har fått offert men ingen produktionskostnadskalkyl.

  Huslevernatörens arkitekt har ritat upp huset åt oss, observera att det inte är frågan om en konstruktionsritning utan endast bygglovshandlingar. Dessa har sedan skickats in.

  Efter avslutat samarbete så har husleverantören skickat oss en faktura för det han anser sig ha rätt till och jag måste säga att jag fick en chock när jag såg den.

  Det husleverantören vill ha är 16.000 för arkitektens ritjobb och 10.000 för bygglovshandlingarna.

  Arkitektens specifikationer finns och där ser man att det är debiterat även för den tid då han rättat sina egna fel, med andra ord ritat fel trots klara specifikationer och fått rita om.
  Om det kostade 10.000 att fylla i blanketter för husleverantören tror jag verkligen inte eftersom det inte är så mycket som behöver fyllas i.

  Nu till själva frågan. Vad ska jag göra? Är det bara att betala? Kan jag neka betalning? Är priserna rimliga?

  Snälla, ge oss bra svar. Gärna både egna erfarenheter och är du juridiskt kunnig, svara oss du med.
   
 2. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Avslutat samarbete - rimligt pris?

  Även om ni inte skrivit något avtal kommer kanske leverantören att hävda att ni har ett muntligt avtal att de skall upprätta bygglovshandlingar. Alltså en beställning från er. Och så är det väl också? Ni har väl själva undertecknat ansökningshandlingarna och har användning för dem eftersom ni fått bygglov.

  Rimligheten i ritningskostnaden är svår att bedömma när man inte sett ritningarna men kanske inte är så orimliga. Säg att det tagit ca 20 timmar och man debiterar 750 kr per timma så är man ungefär där.
  Däremot verkar kostnaderna för bygglovshandlingarna (ifyllande av bygglovsansökan antar jag) orimligt höga. Anta att man debiterar en timtid på 500 kr för detta kontoristjobb och att arbetet tagit högst tre timmar så skulle 1 500 kronor vara mera rimligt.

  Bästa sättet anser jag vara att kolla med någon som säljer liknande tjänster vad de tar för motsvarande arbete och meddela husleverantören att ni är beredda att betala motsvarande belopp och hur ni fått fram beloppet.


   
 3. C
  Medlem · 9 523 inlägg

  Re: Avslutat samarbete - rimligt pris?

  Det är svårt för någon utomstående att göra en bedömning om huruvida priset är rimligt eller inte utan att känna till några detaljer. Spontant så tycker jag iofs att summorna verkar ligga i en rimlig storleksordning.

  Om det inte framgår tydligt från fakturan vad det är du betalar för så tycker jag först och främst att du skall begära en tydligt specificerad faktura. Då brukar det vara svårt att dölja eventuella "saltningar". Om de t.ex. specificerar 20 timmar x 500:- för blankettskrivandet så kan man ju fråga sig varför det tagit 20 timmar... Det kan ju dock dölja sig reella kostnader i beloppet - vem har t.ex. betalat ansökningsavgiften om bygglovet nu blivit inskickat?

  Om det nu framkommer att det finns några orimligheter inblandade så har du rätt att bestrida fakturan och hålla inne det belopp som du anser orimligt. Säljaren kan då förstås begära rättslig prövning och då är det upp till bevis, och detta kan förstås bli en dyr och krånglig historia, särskilt för den part som inte har ordentligt torrt på fötterna. Det är därför bäst om man kan enas om ett rimligt belopp vilket inte brukar vara något problem om det finns uppenbara orimligheter.

  Sen kan man ju fråga sig hur det står till i avtalsfrågan eftersom du säger att inget är skrivet. Vad har ni i så fall muntligen kommit överrens om? Om de har utförts arbete som ni inte gett klartecken till så skulle jag inte betala alls för detta.
   
 4. Robert_Maria
  Medlem · Västmanland · 2 232 inlägg

  Robert_Maria

  Medlem

  Re: Avslutat samarbete - rimligt pris?

  Det stämmer, vi har användning av dem och bygglovet är ju beviljat. Men kan de verkligen "hävda" detta när de själva valde att jobba vidare utan kontrakt, utan avtal trots att vi påpekade att vi gärna skriver på något av dessa.

  Själva ritjobbet är ju en del som man kanske "måste" betala för men varför i hela fridens namn ska man betala för dubbelarbete, arkitekternas egena fel? Ritningarna kan du få se om du PM:ar mig en mailadress.

  Då det gäller bygglovshandlingarna så det enda som husleverantören gjort är att fylla i blanketter. Två blanketter för att vara exakt. Inte många fält att fylla i. Insändande, bygglovsavgifter och annat har vi själva gjort. Anta att husleverantören var långsam och tog en timkostnad på 1000 kronor så är det ju väldigt mycket överpris.

  Ja, det är ju det mest självklara. Men finns det någon legal grund i detta för att få leverantören att acceptera ett sådant "bud" från oss?
   
 5. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Avslutat samarbete - rimligt pris?

  Har man beställt en vara eller tjänst utan att komma överens om priset är man skyldig att betala vad den som utfört arbetet begär såvida inte priset är orimligt.
  Och då ni ju använt er av det arbete de lagt ner är det ju rimligt att betala ett rimligt pris.
  Sedan kan det ju diskuteras vad som är en rimlig kostnad. Vad jag angivit ovan anser jag rimligt med utgånspunkt från vad som uppgivits.
   
 6. Robert_Maria
  Medlem · Västmanland · 2 232 inlägg

  Robert_Maria

  Medlem

  Re: Avslutat samarbete - rimligt pris?

  Den som betalat ansökningsavgiften är vi, den som stått för utsättning är vi. Leverantören har överhuvudtaget haft väldigt lite att göra och i frågan om avgifter och kontakt med myndigheter otroligt lite att göra.


  Ett av de stora problem vi har upplevt är att leverantören aldrig kunde specificera något, vare sig kostnader eller priser. Vid avslutande telefonsamtal och i efterföljande mailkonversation (vilken självklart är sparad för eventuell användning framöver) har framkommit att specificering av fakturan inte var helt OK (detta stämmde också när vi fick fakturan) och det indikerades starkt att de INTE kommer att specificera mer, om vi ville bestrida fakturan skulle vi vända oss till deras advokat.

  Kan jag hålla inne en del av betalningen och motivera detta till husleverantören?

  Då det gäller att ha torrt på fötterna så har vi det tycker vi. Vi VET att vi inte skrivit på något och husleverantören har arbetat enligt ett sätt som INTE är normalt. Man söker inte bygglov på ett hus man inte avtalat om att bygga, det är inte det jag har läst att alla andra husleverantörer gör. De skriver ett avtal så snart som möjligt.

  Vad är egentligen rättsligt bindande? Vet du eller någon annan vad ABS säger? Ska man hårddra det så har vi INTE bett arkitekten att göra uppenbara fel, vi har INTE bett husleverantören att ta tio dyra timmar på sig för att fylla i några löjliga blanketter.

  Suck, detta är så tråkigt att hålla på med. Det har tagit bort allt nöje från husdrömmarna.
   
 7. Robert_Maria
  Medlem · Västmanland · 2 232 inlägg

  Robert_Maria

  Medlem

  Re: Avslutat samarbete - rimligt pris?

  Om varan eller tjänsten är en mindre prismässigt ospecificerad del av en större vara eller tjänst som inte vare sig är prissatt eller avtalad om då?
  Om avtal eller kontrakt inte vill/kan tillhandahållas av husleverantören och han arbetar oförtrutet vidare?
  Om husleverantören missköter sitt arbete på den ovan nämnda större varan eller tjänsten och på grund av bristen på dokumentation/avtal/kontrakt går miste om affären?
  Kan det då inte klassas som ett dåligt offert arbete?

  Om det är rimligt att betala 10000 för ett enkelt ifyllande av två blanketter vet jag inte om jag tycker.

  Att levera skisser i stil med vad andra husleverantörer levererar med sina offerter och vilja ha 16.000 för detta verkar också orimligt tycker jag.

  Vad säger lagen?
   
 8. C
  Medlem · 9 523 inlägg

  Re: Avslutat samarbete - rimligt pris?

  Om ni har tagit emot handlingarna och dessutom använt dem som underlag för er bygglovsansökan så får ni nog svårt att hävda att ni inte hade beställt dessa.

  Det låter som om leverantören saltat i ett försök att få tillbaka pengarna för offertjobb, etc.
  Begär, som sagt, en tydlig specifikation av denna summa, och känns det fortfarande orimligt så betala vad som är rimligt och håll inne resten. Skicka ett rek. brev eller fax (så att du får en mottagarkvittens) där du bestrider detta belopp och se vad som händer. Om du är rätt ute så är min gissning att säljaren går med på detta direkt, då han förmodligen är väl medveten om att det inte är rimligt. Det du riskerar är att få en stämning på halsen, så se som sagt till att ni väl kan motivera prisavdraget.
   
 9. C
  Medlem · 9 523 inlägg

  Re: Avslutat samarbete - rimligt pris?

  Lagen säger:
  "Näringsidkaren är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för tjänsten. Räkningen skall göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den mån tjänsten inte har utförts mot fast pris skall det även framgå av räkningen hur priset har beräknats."

  Ja

  Ändå förstår jag dig som att det är precis detta ni gjort(?)

  Muntligt likväl som skriftligt avtal är juridiskt bindande. I konsumenttjänstlagen finns dock ett undantag gällande småhusentreprenad där kunden förenklat uttryckt alltid har rätt om skriftligt avtal saknas. Frågan är om detta kan räknas som småhusentreprenad.

  Om avtal saknas gäller vad som kan "anses" avtalat.

  Nej, men detta är nog relativt ointressant om avtal som hänvisar till ABS saknas.

  Det resonemangen biter ju sig själv i svansen då det är svårt att prata om en vara eller tjänsts omfattning om det inte finns någon beställning (avtal). Men teoretiskt sett så kan det innebära att köparen har rätt att häva avtalet i sin helhet (= säljaren har ingen rätt till ersättning).

  Då borde ni ha lagt samarbetet på is tills avtalet var skrivet.

  Återigen är det svårt att prata om en tjänsts tänkta omfattning om det inte finns något avtalat, men om säljaren missköter sig "på vägen" så kan detta ligga till grund för köparens rätt till hävning av avtalet enligt ovan. Observera dock att köparen inte kan backa ur hur som helst.
   
 10. H
  Moderator · Stockholm · 43 523 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Avslutat samarbete - rimligt pris?

  En liten synpunkt bara. Du skriver att arkitekten har tagit betalt för att rätta fel i ritningarna, den delen får man räkna med att betala. Att rita ett hus innehåller vissa risker för fel, det är normalt i processen. Sedan kan man ju som beställare iofs tycka att arkitekten är klantig, eller oupmärksam. Men så länge du inte kan bevisa att han medvetet ritat fel för att kunna salta räkiningen så är det bara att betala.

  Däremot i huvudfrågan om du skall betala överhuvudtaget för något som du inte har beställt så kan det mycket väl vara så att du inte behöver betala.

  Men arkitekten har upphovsrätten till ritningarna, (även om ni har beställt och betalat), det innebär att han kan hävda att ni bryter mot hans upphovsrätt om ni bygger trots att ni inte betalat för ritningarna, framförallt om ni hävdar att ni inte beställt ritningarna.

  i det läget skulle jag tro att ni kan tvingas att köpa ritningarna senare och då inte nödvändigtvis till den taxa han debiterat nu.
   
 11. Robert_Maria
  Medlem · Västmanland · 2 232 inlägg

  Robert_Maria

  Medlem

  Re: Avslutat samarbete - rimligt pris?

  Fel i ritningarna som beror på ändringar från vår sida skulle jag lungt och sansat acceptera. Vi kan dock inte acceptera fel som begåtts av arkitekterna själva och sedan betala för ändringarna som beror på deras eget fel.

  Vi accepterar det lika lite som du säkert inte accepterar att lämna in bilen på service, verkstaden gör fel och sedan så får du betala för dem att rätta sina egna fel.

  Huvud frågan som du talar om är intressant för oss. Behöver vi betala för något vi inte har en skriven beställning på?

  Upphovsrätt är också intressant, har arkitekten upphovsrätt för något han endast har ritat upp? När har inte har lagt ner något "kreativt" arbete?

   
 12. B
  Medlem · 5 831 inlägg

  Re: Avslutat samarbete - rimligt pris?

  Först som sits:  Kontakta en bra advokat för en halvtimmes genomgång!

  Ni kan ha nytta av att känna till lagen om rättegång i tvistemål om mindre värden.  Ifall en tvist gäller ett belopp som underskrider ett halvt basbelopp kan rätten inte döma en av parterna att betala motpartens rättegångskostnader.  Ett halvt nu gällande basbelopp motsvarar knappt 20.000 Skr.  

  I mina öron låter det som att er motpart haft detta i minnet.  Därför har man saltat sin nota ENBART i syfte att göra det dyrt och vanskligt för er att processa.  

  En idé som far genom mitt huvud är vad som händer ifall ni besvarar fakturan genom att betala med det belopp som ni finner skäligt (med avdrag för arkitektens fel et c).  Om det obetalade restbeloppet (inklusive extra avgifter) på nästa faktura underskrider ett halvt basbelopp kanske ni kan tvinga in motparten i ett mindre värdemål.  Vilket han säkert inte gillar.

  Nej, personligen hade jag nog ändå snällt betalat.  Att protestera tror jag bara slutar med att du slänger en massa dyrbar energi i sjön till ingen nytta.  Ändå råder jag er att ta kontakt med en vederhäftig advokat.  Han/hon ska kunna upplysa om jag har helt fel i min uppfattning.  En haltimmes förberedande information inför eventuellt uppdrag bör ni få kostnadsfritt.

   
 13. H
  Moderator · Stockholm · 43 523 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Avslutat samarbete - rimligt pris?

  Jag vidhåller att "ritfel" är något man får betala för, det finns så många varianter på missförstånd etc i en sådan här process så att om utföraren (arkitekten) skall stå risken, så måste han göra jobbet som ett fastprisjobb och då åker prislappen upp just för att finansiera risken. Om det är så att felet är så "banalt" att det visar på ren inkompetens så kan man ju iofs alltid diskutera priset, men de flesta fel gå att härleda antingen till missförsrtånd i kommunikationen, eller till rena tankefel i konstruktionsprocessen (typ att efter ett tags ritande upptäcker man att ett fönster hamnar så det inte går att öppna etc). Den typen av fel får man räkna med under arbetets gång, och får vara väldigt glad om de upptäcks och åtgärdas innan man bygger eländet.

  Jämförelsen med bilverkstaden haltar något, om du lämnar in din bil och verkstaden måste felsöka, så får du betala även för de delar av felsökningen som inte ger resultat, du kan t.om få betala för utbyte av delar som sedan visar sig vara felfria, som ett led i felsökningen (åtminstonde arbetskostnaden, dom byter väl ofta tillbaka grejorna i det läget). Samma sak här bilverkstaden kan inte bekosta risken att första ansatsen för vad som är fel visar sig vara felaktig, någon måste ju betala för den tid dom lägger ned.

  Vad gäller upphosrätten så har arkitekten normalt upphovsrätten, om man hårdrar det som att han inte lagt ned något kreativt arbete så kanske du har rätt, men risken är att det kan bli svårt att visa att det verkligen inte finns något kreativt som arkitekten tillfört.

  Risken om ni hamnar i en tvist om arkitektens arvode är att om ni hävdar att ni inte beställt ritningarna, men ändå måste använda dom för bygget (bygglovet är baserat på dem) så kan arkitekten hamna i ett läge där han kan sälja ritningarna till er, men till ett pris som han då kan sätta helt godtycklgt. Dvs hur mcyket är det värt för er att inte behöva söka nytt bygglov på andra ritningar.
   
 14. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Avslutat samarbete - rimligt pris?

  Även om man inte har beställt något men tillgodogör sig värden riskerar man att bli ersättningsskyldig för s. k. obehörig vinst. Utan att närmare granska allt i detalj som skrivits i tråden är den allmänna uppfattningen korrekt; det är nog bara att betala, beloppen i sig är inte orimliga. Möjligtvis kan ni pruta någon 1.000 lapp men det gör bara hela historien ännu tråkigare. Ta det som en lärdom, lämna det bakom er och ställ in er på något roligare; som att bygga hus.


  Lycka till! :) :) :)

   
 15. L
  Medlem · Skåne · 225 inlägg

  larsg

  Medlem

  Re: Avslutat samarbete - rimligt pris?

  Tråkigt när sådant här händer, men det är inte så ovanligt.

  Arkitektens arbete tror jag inte att det är så mycket att diskutera om, har han på ert uppdrag lagt ner ett antal timmar på ritningar så har han rätt att få betalt. Eftersom ni sökt bygglov med de ritningarna har han klart jobbat på ert uppdrag.

  Kostnaden för bygglovshandlingarna är en annan sak, här krävs ju att säljaren lämnar en specifikation över hur priset har beräknats. Det begärda priset känns orimligt i förhållande till vilken arbetsinsats som krävts.

  Begär en spec på kostnaden för bygglovshandlingarna, meddela leverantören hur mycket du accepterar att betala, betala detta (så att tvisten blir av "mindre värde").
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.