Byggahus.se

Asbest - Fakta om verkliga risker

 1. A
  Medlem Nivå 5
  Asbest är farligt, men som många påpekar så finns den verkliga risken i att ackumulerat utsätta sig för asbest i högre koncentrationer än normalt, eller i att under upprepade tillfällen utsättas för HÖGA koncentrationer av asbest. Detta drabbade förstås de som arbetat med asbest innan förbuden, där arbetsförhållanden innebar höga koncentrationer av asbest i luft som andades in under arbete. Och kan idag fortfarande drabba de arbetare som i sitt yrke stör material som innehåller asbest (byggare, elektriker, även hemmarenoverare etc).
  Forskning visar dock på en nästan omätbar risk att bli sjuk av asbest hos vanlig befolkning i våra moderna samhällen, dvs majoriteten av oss som normalt inte utsätts för högre koncentrationer av asbest i sitt yrke eller vardag (non-occupational).

  Detta faktum inkluderar att vi ALLA DAGLIGEN andas utomhusluft med asbest (se nedan), inomuhusluft med asbest från byggmaterial och produkter i byggnader och i våra hem etc.
  Jag sammanställde en liten samling information, som är användbar som referens vid diskussion om oro och risker:

  Nämnt i de vetenskapliga studiernas tabeller är mått som:
  - f/ml = antal fibrer per milliliter luft
  - f/l = antal fibrer per liter luft
  - f/cc = antal fibrer per kubikcentimeter luft (1 kubikcentimeter = en milliliter)
  - f/cm3 = antal fibrer per kubikcentimeter luft (1 kubikcentimeter = en milliliter)
  etc

  Den asbest som använts i sverige är till ca 90% av typen Chrysotil/Chrysotile. Typ av asbest spelar roll i riskkalkyler som t ex från Hodgson & Darnton (2000) . Se nedan.

  Chrysotile = vit asbest
  Crocidolite = blå asbest
  Amosit = brun asbest

  *Asbestos in indoor and outdoor air*
  Asbestos is a naturally occuring mineral, and its naturally everywhere in the air we breath. All over the planet.
  "Detectable levels of asbestos fibers in the ambient air are a fact of life. Studies have reported typical levels of 0.005 f/cc in urban or metropolitan areas. HMA's own testing and air level measurements have supported these studies. For the major urban areas here in the San Francisco Bay Area, such as San Francisco and Oakland, levels of 0.004 f/cc to 0.005 f/cc are common. Suburban areas are typically lower, usually in the 0.003 f/cc to 0.004 f/cc range. A few years ago, HMA had occasion to conduct air testing 13 miles out in the Pacific Ocean off the California coast, and found levels of 0.002 f/cc (TEM), lower than urban areas but not zero." ...
  http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/342-AsbestosIndoorOutdoorAir.pdf

  Asbestos concentrations in air around the world
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  levels_air_everywhere.jpg

  http://www.aaem.pl/pdf/16121.pdf

  "..There are low levels of asbestos in the ambient air.
  10-200 fibres in every cubic metre (1000L) = 0.01-0.2 f/L
  A cubic metre is the amount of air typically breathed by a person every hour.."
  In average all persons breath in around 5000 asbestos fibers per day. This means that in average, all living persons will roughly have had ~40 million asbestos fibers lodged in the lungs during an average lifetime, and still the risk to get sick from this "normal" exposure is extremely low.
  Allthough "~40 million fibers" during a life time seem high, this amount involves an extremely low risk to the general population. This can be compared with a high risk exposure where a worker exposed to asbestos might breath in millions of fibers during only a few weeks or days(!), resulting in an accumulated lung burden of +100 millions of asbestos fibers after only a few years of lifetime. Ie, normal exposure is exceeded in several orders of magnitude, at younger age, which is in comparison a significant risk.
  http://www.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/617700/Asbestos-Health-Risks-GP.PDF

  ".. any person living or working
  in (or even temporarily visiting) buildings
  where asbestos has been used in construction
  or otherwise might well have been exposed to
  high concentrations of airborne asbestos fibres
  once or many times in their lives, and in most
  instances unknowingly. This includes most of
  us!"

  Hillerdal
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1757769/pdf/v056p00505.pdf


  *Risks for the general population*
  The generally low levels of asbestos breathed in by EVERYONE on the planet, every day, poses an almost unmeasureble low risk. This includes occasional exposure to higher levels of asbestos in inhaled air.
  Allthough, asbestos cannot be considered safe for general population (it is still is a Class 1 Carcinogen), the only risk would be to get sick in mesothelioma from the low level asbestos exposure we all get. But the risk for this to happen is magnitudes less likely than to die in a car accident or from murder. Ie,in average, less than a chance of 1/100000 for the average person.

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  risks1.jpg

  Hodgson & Darnton 2000
  www.oxfordjournals.org/page/5677/1
  *************************************************************
  ..
  it should be remembered that
  mesothelioma is a rare disease with incidence
  in industrialised countries ranging from 1 to
  5/million/year among women and values for
  men 5–10 times higher
  ..
  Even in
  cohorts with a very heavy exposure to asbestos
  most people will die from other causes. In peo-
  ple with certified asbestosis—that is, with a
  heavy exposure—up to 10% will develop mes-
  othelioma;
  ....
  Clearly, with exposure concentrations
  several magnitudes lower, as occurs in the gen-
  eral population, the risk is very small, often
  impossible to measure...
  ....

  Hillerdal
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1757769/pdf/v056p00505.pdf
   
  Redigerat 10 jan 2015 02:44
 2. H
  Medlem · Nivå 19
  Äntligen kan vi hänvisa alla livrädda till denna tråd.
   
 3. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Japp, den borde klistras överst i denna forumdel!

  Välkommen till Bygga Hus-forumet academia!
  Verkligen ett bra startinlägg (y)
   
  • Laddar…
 4. O
  Bannad · Nivå 15
  Nu är det bevisat...
  Det är farligt att leva....
   
  • Laddar…
 5. A
  Medlem Nivå 5
  Det fattades en del ord i stycket ovan om exempel kring hur mycket asbest normalbefolkning andas in i snitt, kompletterar här, och korrekt är:

  "There are low levels of asbestos in the ambient air.
  10-200 fibres in every cubic metre (1000L) = 0.01-0.2 f/L
  A cubic metre is the amount of air typically breathed by a person every hour.."
  In average all persons breath in around 250-5000 asbestos fibers per day. This means that in average, all living persons will roughly have had 5 million to140 million asbestos fibers lodged in the lungs during an average lifetime of 70 years, and still the risk to get sick from this "normal" exposure is extremely low.
  Allthough "140 million fibers" during a life time seem high, this amount involves an extremely low risk to the general population."
   
 6. A
  Medlem Nivå 5
  *Dose / Reponse och risk*
  Lite mer referenser för jämförelse kring signifikanta exponeringar (antal fibrer inhalerade jämfört "normal exponering" under livstid) beroende på aktivitet.
  Siffrorna är relevanta då risk antas vara kopplad till ackumulerad dos (dose/response). Ie ju mer man inhalerar ju större risk. Applicera matematik för att se efter hur kort tid av aktivitet man snabbt överstiger en normal livstidsinhalering av asbestfibrer.

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  levels2.jpg

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  levels1.jpg

  Ref: http://www.bionity.com/en/encyclopedia/Asbestos_fibers.html


  *Rate of decline of asbestos fiber concentration in room air *
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  decline.jpg

  Ref: http://www.bionity.com/en/encyclopedia/Asbestos_fibers.html
   
  Redigerat 13 jan 2015 12:58
  • Laddar…
 7. A
  Medlem Nivå 1
  Ja det är vansinnigt mycket ångest och rädsla förknippat med Asbest. Majoriteten av den så kallade informationen man kommer i kontakt med när man försöker läsa på i ämnet är skrivet av människor med dödsångest. Ja det är ohälsosamt men det är ju inte mjältbrandsbakterier. Jag kan dock förstå att det behöver överdrivas en aning så det inte ballar ur helt.
   
  • Laddar…
 8. N
  Medlem Nivå 7
  Vad överdrivs inte i detta land?
   
 9. 1
  Medlem Nivå 1
  Rökning ger i kombination med asbest en avsevärd ökad risk för cancer. Som ickerökare är risken dock väldigt låg.
   
 10. F
  Medlem Nivå 10
  Rökning påverkar risken för lungcancer ihop med asbestexponering. Dock ger rökning ingen riskökning för mesoteliom, som är den största cancerrisken med asbest.
   
 11. 1
  Medlem Nivå 1
  Det är väl snarast så att man antar att risken för mesoteliom inte ökar med tobaksrökning eller är det klarlagt?
   
 12. F
  Medlem Nivå 10
  Såvitt jag vet finns det inga studier som visar att kombinationen asbest+rökning ger en signifikant riskökning (jämfört med bara asbest).
   
 13. Stefan N
  Verktygstokig · Nivå 20
  Tyvärr lider många av dessa dessutom av dålig läsförståelse.......
   
  • Laddar…
 14. A
  Medlem Nivå 5
  Lägger till lite ytterligare som tillkommit i annan tråd, vilket lika gärna kan klistras här.
  Det var kring omständigheter, risker och statistik för att drabbas av "Mesoteliom", vilket är nästan uteslutande den enda allvarliga sjukdom som kan drabba gemene man som inte utsätts för yrkesmässig exponering

  *Mesoteliom - icke yrkesmässiga fall*

  *Statistik och Risk*
  Man har i statistik kunnat visa att runt 80% av de som årligen insjuknar i mesoteliom har haft en yrkesmässig och signifikant exponering. Resterande 20% utgörs av icke yrkesmässig exponering, dock har de 20% rimligen utsatts för betydande exponering på annat sätt. Flertalet av dessa 20% har ej kunnat minnas någon källa för exponering.

  Så i Sverige har vi i snitt ca 20 nya icke yrkesmässiga fall per år, utav totalt ca 100 nya fall per år. Det är att jämföra med en risk att drabbas på mindre än 1/100000 (jmfr ovan), vilket är t om mindre än sannolikheten att bli mördad under sin livstid i sverige, eller att dö i en trafikolycka. (Se Brottsförebyggande rådets statistik: T ex 2013: 87 fall av mord/dråp, vilket är ca 1 mord per 100000 invånare (1/100000).

  Denna risk förutsätter t om att man upprepat utsätts för högre koncentrationer av asbest i luften än normalt.

  För att tillgodogöra sig "storlek" på risk, jämför t ex med dessa exempel
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  risk.jpg

  Ref

  *Data*
  I de flesta medicinska undersökningar, artiklar och statistik ser man ett genomsnitt på att runt 80% av mesoteliom-fallen är pga yrkesmässig exponering. Detta varierar lite i olika studier (se nedan t ex) Men runt 80%. .

  T ex

  In a study carried out in three European countries, no evidence of occupational exposure to asbestos was found for 53 out of 215 cases, yielding 24.6% non-occupational cases [80]; in a case-control nested within the French National Mesothelioma Surveillance Program [118], the percentage of non-occupational cases was 18% (84 out of 466 cases). Among the 198 mesotheliomas with a histological diagnosis for which exposure was defined in the Italian National Mesothelioma Register, 73 (37%) had no occupational exposure [119].

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti...9908/#S26title


  *Sverige*

  MESOTELIOM, Klinisk patologi, Labmedicin Skåne
  https://www.skane.se/Upload/Webbplat...Mesoteliom.pdf

  80-90% av fallen är yrkesmässigt
  exponerade för asbestfibrer  "Register för lungcancer" (Sjunde upplagan)
  http://www.cancercentrum.se/Global/R...ers_120413.pdf

  "80 – 90% av fallen får malignt pleuramesoteliom genom yrkesmässig asbest-
  exponering"  *"Enstaka exponeringar"*

  Enstaka exponering är i normala fall inte behäftad med risk. Men, det beror lite på vad man klassar som en "enstaka exponering"
  Att under några timmar eller dygn utsättas för asbestkoncentrationer måttligt över gränsvärden innebär försumbar risk.
  Förutsättningen för det antagandet är att kvarvarande fibrer elimineras från kontaminerat utrymme, efter incidenter, så att man i utrymmen inte fortsätter andas in högre kvarvarande halter i framtida perioder. Som riktlinje för eftersanering kan antas:

  "Om man antar en halt på 0,01 f/ml efter en sanering, men som endast långsamt går ner till en bakgrundshalt under 1 år, kommer den kumulerade dosen att bli maximalt 0,005 f/ml. Erfarenhetsmässigt avklingar asbestnivån i luft dock betydligt fortare än så. Vid en kumulerad dos på 0,005 f/ml skulle antalet extra fall att bli 2/100 000. Detta resonemang bygger på 8 timmars exponering. Exponering i bostaden brukar ofta schabloniseras till att var 24 timmar, vilket skulle ge en 3x högre skattning, dvs 6/100 000. Detta ligger över det som brukar anses acceptabelt. Särskild hänsyn bör också tas till att barn kan komma att exponeras och att de anses vara känsligare. Slutsatsen blir att för att uppnå normen om att ej överstiga ett extra cancerfall/100 000 skall inte en förhöjd asbestförekomst i bostaden på 0,01 f/ml kvarstå mer än ca en månad. Sannolikt har man inte detta efter en väl genomförd sanering."
  Medicinska fakulteten, Lunds Universitet

  Sanering väntas då resultera i att asbestnivåer i luften återgår till bakgrundsnivåer, se ovan.


  *Betydande exponering*
  Att däremot andas höga koncentrationer som vid vårdslös bearbetning som sågning, slipning , borrning och sönderbrytning bör alltid undvikas då det kan ge en mycket hög koncentration av asbest i inhalerbar luft och därmed en signifikant ackumulering av fibrer i lungorna under mycket kort tidsperiod. Detta är jämförelsevis en signifikant risk. Se ovan för exempel. Speciellt om man upprepar sådana oaktsamma aktiviteter flera ggr. Detta gäller även hemmapulare. Det är rätt onödigt att skapa asbestdamm i hela sitt hus om man kan undvika det, speciellt uppenbart om man har barn.

  Så förutsatt att man inte upprepat klantar sig och även struntar i sanering efter klantigheter, så behöver man i regel inte oroa sig det minsta för en otrevlig vinst på lotto.

  Det innebär enkla regler som att undvika att störa materialet, undvika att skapa betydande halter i luften och antaglien viktigast: se till att sanera korrekt efter eventuella incidenter. Det gäller både i hem (ute som inne) och på arbetsplatser.

  På det stora hela så är det lätt att med aktsamhet och enkel riskhantering undvika att ens bli 1 en av 100000.
   
  Redigerat 16 jan 2015 15:52
 15. Dodenarnara
  Bannad Nivå 1
  Är inte den här studien mera av ett "ja alla är utsatta och riskerar att bli skadade". Men hur exakt minskar detta den befogade rädslan de som är överexponerade för asbest?

  Alla får i sig 10ug arsenik per dag så det faktumet att jag precis fick i mig 1gram måste vara ofarligt?