Byggahus.se

Är skylten laglig?

 1. UlrikaSpg
  Medlem · 253 inlägg
  Har en granne som satt upp denna skylt på sin mark. Marken gränsar till en sjö. Badplatsen som avses har, under de 18 år jag bott i området endast besökts av just hund-och hästfolk och ligger inte i anslutning till markägarens hus.

  Bad för människor finns på andra ställen runt sjön, såväl i kommunal som privat regi.
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  20190809_162508.jpg
   
 2. Bästa svaret

  D
  Besserwisser · 14 434 inlägg
  Nej det är inte okej. Är det inte en officiell badplats är det allemansrätten som gäller. Då får hundar vistas där.
   
 3. Mikael_L
  Medlem · 39 269 inlägg
  Skylten är säkert laglig ifall han satt upp den på sin egna mark.
  I t.ex. vägområde osv skulle den troligen vara olaglig.
  På sin egen mark har man nog rätt att sätta upp precis vilka skyltar man vill, så länge det inte blir brott typ "hets mot folkgrupp", "uppvigling", "terrorbrott" och annat i brottsbalken och andra lagar.


  Men jag misstänker att din fråga mer gäller ifall skylten har någon rättsverkan, och det tror jag inte att den har.
  Dvs vem som helst och envar kan skita fullständigt i skyltarna.

  Är stranden inom hemfridszonen, tomtområdet närmast huset, har inte allmänheten rätt till tillträde, annars gäller allemansrätten. Och sådana där specialförbud som de där skyltarna anger tror jag måste finnas upptecknade i kommunens lokala ordningsstadga för att gälla. Jag är dock inte tvärsäker, men jag tror så.

  Jag vet i alla fall att ifall jag skulle äga lite mark, med skog, eller ängar, eller t.o.m inhägnade hagar så är varje skylt med tillträdesförbud helt meningslös vad gäller rättsverkan, möjligen får de någon att avstå från att träda in på marken ändå.
   
 4. UlrikaSpg
  Medlem · 253 inlägg
  Ja, det var såklart det jag menade.
   
 5. UlrikaSpg
  Medlem · 253 inlägg
  Min tanke också.
   
 6. D
  Besserwisser · 14 434 inlägg
  Jag tror inte att man får skylta heller. Men jag vet inte hur regleringen ser ut.
   
 7. tttomten
  Medlem · 2 199 inlägg
  Detta gäller förvisso väg men biten om allemansrätten, ridning och skyltar borde rimligtvis vara gällande även här.
   
 8. D
  Besserwisser · 14 434 inlägg
  Det där är helt fel. Alla vägar med gul skyltning är enskilda vägar. Många driftas med bidrag och måste då vara öppna för allmänheten. Har man inte bidrag får man förbjuda fordonstrafik och sätta bom om man vill.
   
 9. tttomten
  Medlem · 2 199 inlägg
  Japp det inser jag nu efter att ha granskat källan. Där ser man hur viktigt det är med källgranskning, tog urklippet från dagstidningen och trodde det var korrekt. Sorry.
   
 10. J
  Medlem · 27 inlägg
  Följande gäller för lov av skyltning:

  Inom detaljplan krävs det bygglov för skyltning.

  Utanför detaljplan och inom vägområde så är det trafikverket om det är statlig väg.

  Utanför detaljplan och inte vid statlig väg så är det länsstyrelsen man ska ansöka hos.

  Gissar även att det ligger inom strandskyddatområde så det kan krävas dispens.
   
  • Laddar…
 11. harry73
  Allvetare · 11 679 inlägg
  Vad jag har förstått, kan markägaren stänga av vägen/marken för hästar, ifall de orsakar för mycket skada på vägen.
  Har dock ingen källa.
   
 12. D
  Besserwisser · 14 434 inlägg
  Ja, allt nyttjande av allemansrätten förutsätter att man inte orsakar skada. En häst kan trampa sönder rejält. Men det brukar bara vara ett problem vid tjällossningen.
   
 13. C
  Medlem · 2 300 inlägg
  Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) har gjort en analys av läget rörande ridning på enskild väg.

  "Skyltar
  Utan tillstånd från kommunen är det inte tillåtet för väghållaren att sätta upp skyltar som kan uppfattas som att de begränsar allemansrätten4. Väghållaren kan alltså bara stänga av vägen för trafik med motordrivna fordon5. Däremot finns det möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter förbjuda annan trafik än med motordrivna fordon, till exempel ridning6. Länsstyrelsen beslutar om sådana föreskrifter för vägar utanför tättbebyggt område och kommunen för vägar inom tättbebyggt område7.

  4 5 § lag om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
  5 10 kap 10 § trafikförordningen
  6 10 kap 1 § trafikförordningen
  7 10 kap 3 § trafikförordningen"


  Om det är markägaren som har satt upp skylten så är det direkt fel. Kolla med kommunen eller länsstyrelsen hur det faktiska läget är beroende på om det är tättbebyggd område eller utanför.

  Vad gäller hundförbudet så tror jag det bara gäller kommunala badplatser el motsv och då är det kommunen som sätter upp skyltarna.
   
 14. R
  Medlem · 1 440 inlägg
  Det beror helt på vad kommunen beslutat i sin lokala ordningsstadga om vilka platser det ska vara hundförbud på.
   
 15. D
  Besserwisser · 14 434 inlägg
  Markägaren får inte på eget initiativ förbjuda hundar.