Fortsatt minskning av påbörjade småhus

Det byggs färre hus.

Det byggs färre hus. Foto: TMF

Bostadsbyggandet minskar, och husbyggandet är på en låg nivå.

Det byggdes betydligt färre småhus i fjol jämfört med året före. Totalt påbörjades det färre än 10 000 småhus och det innebar en minskning på 12 procent. Även byggandet av flerbostadshus stannade på en låg nivå.

Branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen menar på att detta utgör ett problem sett till att behovet av bostäder är stort, och efterfrågan på både hus och lägenheter hög.

- Detta är en låg siffra såväl historiskt som jämfört med andra länder och motsvarar inte det behov som finns i Sverige. Totalt påbörjades ca 49 000 bostäder i Sverige, vilket är lägre än det behov Boverket bedömer finns. 70 procent av befolkningen vill helst bo i småhus och det låga småhusbyggandet måste därför ses som ett misslyckande, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF.

Man är mycket kritiska mot just det låga husbyggandet.

- Givet att småhus är den mest eftertraktade bostadsformen, oavsett var i landet man ställer frågan, och att bostadsformen är den mest ekologiskt och socialt hållbara är det fortfarande så att det ständigt planeras för få småhusområden, för lite trädgårdsstad. Genomgripande förändringar behövs, både ifråga om kommunernas marktilldelning och ifråga om finansieringsvillkoren som idag omöjliggör för många människor att infria sina boendedrömmar.