Förbjudet med växtskyddsmedel i trädgården

Roundup Gel är ett av de medel som blir förbjudet att använda.

Roundup Gel är ett av de medel som blir förbjudet att använda. Foto: Roundup

Husägare får inte längre använda en lång rad populära ogräsmedel, dock finns det ett par undantag från regeln.

Nu i oktober trädde förbudet mot att använda växtskyddsmedel i kraft. Förbudet gäller bland annat i privatpersoners trädgårdar - men även på skolgårdar och kolonilotter.

Det innebär att många ogräsmedel, mossmedel och insektsmedel inte längre får användas i dessa områden. Exempel på sådana produkter som förbjuds är insektsmedel av typen Raptol och Provanto, samt glyfosatprodukter mot ogräs från exempelvis Roundup.

Däremot kan du, i vissa fall, fortfarande hitta dessa produkter i butik. Förbudet avser bara användning. Tanken är att man på så vis ska fasa ut dem.

Bland de medel som förbjuds nämns de som innehåller något av följande verksamma ämnen: glyfosat, pyretriner flupyradifuron eller acetamipri.

För dig som husägare berör förbudet tomtmark för bostadshus samt krukväxter i hemträdgårdsmiljö.

Man får dock fortsatt använda medel med så kallad begränsad risk. Kemikalieinspektionen listar dessa ämnen, exempelvis ättiksyra, på sin hemsida. Du hittar hela listan här.

- Kemikalieinspektionen har beslutat om undantag från förbudet som innebär att efter den 1 oktober får endast växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen med begränsade risker användas i dessa områden. Förbudet gäller för både yrkesmässiga och privata användare och oavsett växtskyddsmedlets behörighetsklass.

Läs mer

Ogräsmedel och mossmedel förbjuds i höst