Fast med nedbrunnet hus trots försäkring

Enplanshuset måste återuppbyggas som ett tvåplanshus men husägaren är lårbensamputerad.

En husägare i Sollentuna har hamnat i en svår situation efter att hennes hus brann ned. Kvinnan, som är lårbensamputerad, var fullförsäkrad med en försäkring som skulle täcka återuppbyggnad av nytt hus med handikappanpassningar utan ekonomiskt tak, men när kommunen sade nej till att godkänna ett enplanshus på tomten sade försäkringen nej till inbyggd hiss samt pålning av huset.

Det gamla huset som brann ned var just ett enplanshus. Men i och med en ändrad detaljplan kräver kommunen nu att huset som byggs blir ett tvåplanshus. Detta kräver extra pålning, samt en hiss inuti om kvinnan ska kunna bygga och nyttja det. Något som försäkringsbolaget Trygg Hansa sagt nej till.

När Aftonbladet ringer upp dem godkänner de pålningen och säger att det måste ha blivit något fel i diskussionerna. Men hissen säger de även fortsatt nej till. De menar på att det är kommunen som i så fall ska stå för denna. De själva anpassar bara utifrån Boverkets krav.

Kommunen säger i sin tur att de följer lagen och att i detta fallet innebär det tyvärr att kvinnan hamnar i en svår sits.

- Vi ger inte bidrag till att sätta in villahiss i nyproducerade hus. Det står tydligt i lagen att om man vet att man behöver en hiss för en tvåplansvilla, då bygger man inte en tvåplansvilla, säger Anna Karin Stillfors, Sollentuna kommuns avdelningschef för funktionshinder.

Samtidigt vet hon att kvinnan bara får bygga ett tvåplanshus på tomten, men säger att om man gör speciallösningar för en person så kommer andra också att vilja ha det. Därför har kommunen avböjt att hjälpa till.