Teknik

Framtidens diskmaskiner kan bygga på värmepump

Forskning visar att värmepumpar kan ge en energibesparing på mer än 40 procent i diskmaskiner.

Värmepumpar i diskmaskiner kan bli nästa stora trend på vitvarumarknaden. Ny forskning från industridoktoranden Peder Bengtsson, forskarskolan VIPP Karlstads Universitet, visar att värmepumpen ger en energibesparing på mer än 40 procent.

Tekniken fungerar på så sätt att värmepumpen sköter uppvärmningen av diskvattnet och godset med hjälp av vatten från en behållare som är placerad på utsidan av maskinen. I Peder Bengtssons prototyp uppnåddes en energibesparing på 24 procent.

- Men tekniken kan vidareutvecklas så att elförbrukningen sänks med mer än 40 procent, säger han.

Än så länge finns bara en diskmaskin av den här typen på marknaden. Enligt Peder Bengtssons tester uppnår den en energibesparing på hela 40 procent. Dock är det en så kallad premiummodell. Men om priset på diskmaskiner med den här tekniken pressas ned till konkurrensmässig nivå, och om värmepumpsystemet kan göras så pass kompakt att det inte tar upp för mycket diskutrymme, kan vi få se fler maskiner med den här tekniken i framtiden.

Källa: Nyteknik.se