Alger ska ge bättre solceller

Alger.

Alger. Foto: Swedish Algae Factory

Alger kan förbättra solcellers förmåga att ta upp ljus.

Alger är inte husägarnas favorit, men i framtiden kan de komma att tillföra någonting positivt till våra hus - i alla fall ur energisynpunkt. Ett svenskt team arbetar just nu på att använda sig av alger för att förbättra solcellers förmåga att ta upp ljus.

Det är så kallade kiselalger det handlar om. Swedish Algae Factory odlar dessa och tanken är sedan att kunna utnyttja skalen och applicera dem på solceller. Just kiselalger har en mycket bra förmåga att absorbera ljus. Trots att de lever av solljus så lever de i mycket ljusfattiga miljöer, men kan ändå överleva. Detta vill man nu utnyttja.

– Deras skal består av ett nanoporöst material med flera små nanoporösa trattar, eller linser, som fångar in solljus på ett förvånansvärt effektivt sätt, säger Swedish Algae Factorys grundare Sofie Allert till tidningen Energivärlden.

Just nu handlar det om att de gått från forskning till småskaliga tester. Men de förbereder sig för att börja testa lösningen i så kallad pilotskala. Först därefter är det aktuellt att börja titta på en kommersiellt gångbar produkt som solcellstillverkarna kan köpa in.