Juridik

Utredning ser över skärpta straff för bostadsinbrott

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Foto: Byggahus.se.

Det kan bli längre fängelsestraff för bostadsinbrott i framtiden.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över möjligheten att skärpa straffen för bostadsinbrott. I ett pressmeddelande konstaterar de att man idag inte tar tillräcklig hänsyn till i hur stor utsträckning som integriteten kränks vid ett inbrott.

- Därför ser en utredning över möjligheten att skärpa straffen för organiserade och systematiska stölder samt häleribrott, skriver regeringen.

Utredningen är en del av en större satsning där man vill komma åt internationella stöldligor och minska deras påverkan på samhället.

Andra förslag som presenterades i åtgärdspaketet var bland annat utökat arbete mot utförsel av stöldgods, avveckling av tillståndskrav för övervakning av jord- och skogsbruk samt fördjupat internationellt samarbete.

- Åtgärderna stärker ansvariga myndigheters förebyggande arbete och de brottsutredande åtgärderna intensifieras. Internationella stöldligor styrs ofta av huvudmän i sina hemländer och opererar i flera länder runt om i Europa. I Sverige ligger den här typen av ligor bakom drygt hälften av alla bostadsinbrott och majoriteten av stölder av till exempel båtmotorer, bildelar och jordbruksmaskiner.