Ekonomi

Sverige löper stor risk för boprisfall

Några av de olika ländernas risk för sprucken bostadsbubbla.

Några av de olika ländernas risk för sprucken bostadsbubbla. Grafik: Goldman Sachs.

Investmentbank varnar för att bostäderna i Sverige är övervärderade.

Sverige ligger på topp tre bland G10-länderna när det kommer till de länder där risken för boprisfall är störst enligt investmentbanken Goldman Sachs. Banken har analyserat nivåerna genom att se över hyror, hushållsinkomst och huspriser justerade efter inflation, och kommit fram till att bostäderna är övervärderade i flera länder och att Sverige ligger bland de övre. 

- Med ett snitt av dessa mått ser bostadspriser i Nya Zeeland ut att vara de mest övervärderade följt av Kanada, Sverige, Australien och Norge, skriver Goldman Sachs.

Enligt rapporten ser banken en 35-procentig risk för en sprucken bostadsbubbla i Sverige, och spår en korrigering på minst 5 procent inom två år.

De påpekar dock att hög invandring och befolkningstillväxt gör att efterfrågan på bostäder ökar vilket kan komma att påverka utfallet.