Ekonomi

Rekordmånga bostäder stod klara 2016

2016 innebar en kraftig ökning av antalet bostäder i nyproduktion.

Utbudet av hus till salu är lågt, men det byggs samtidigt en hel del nytt.

Utbudet av hus till salu är lågt, men det byggs samtidigt en hel del nytt. Bild: Byggahus.se.

Det byggdes rekordmånga bostäder i fjol enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån. Totalt färdigställdes 42 441 bostäder i nybyggda hus, varav 11 411 bestod av småhus och resten av lägenheter. Det är det högsta antalet sedan 1992, och endast i 4 län byggdes det färre bostäder än 2015.

Bostadsminister Peter Eriksson ser positivt på utvecklingen, men flaggar för att det behövs fler anställda inom byggsektorn för att man ska kunna hålla det här tempot.

- Det är mycket glädjande att vi håller uppe höga nivåer i byggandet. Arbetskraftsbristen är i dag den stora utmaningen i byggsektorn. Det gäller i stort sett alla yrkeskategorier, hela vägen från byggarbetsplatser via arkitektkontoren till planhandläggare i kommunerna, säger Peter Eriksson.

Utöver nybyggnation har det även tillkommit en rad nya bostäder genom ombyggnation, främst genom att lokaler omvandlats till lägenheter men även genom att vindar byggts om.

Utöver nybyggnation så gav ombyggnationer och ändrad användning ett tillskott på 3 399 nya lägenheter. Det är 453 lägenheter fler än vad som tillkom på motsvarande sätt under 2015, skriver Statistiska Centralbyrån.

För ett par veckor sedan berättade dock Peter Eriksson att siffrorna för antalet färdigställda bostäder, trots sin höga nivå, endast innebär att de bygger i takt med befolkningsutvecklingen. Det krävs ännu fler för att vi även ska börja bygga ikapp bostadsbristen.