Juridik, Uterum

Överklagar rivningsbeslut och böter för altan

Den man som byggt en för hög altan på mark som inte får bebyggas överklagar beslutet om böter och rivning.

Den man som byggt en för hög altan på prickmark överklagar nu beslutet om rivning och böter. Mannen, som från början fått veta att bygget inte skulle kräva bygglov, menar att kommunen bör upphäva beslutet eftersom de lämnat felaktig information. Men den tjänsteman som sagt att bygglov inte krävs menar att han sagt det i ett sammanhang där det var tal om att altanen skulle hålla sig längs marken.

Fastighetsägaren som byggt altanen vill nu, enligt Hd.se, att länsstyrelsen upphäver kommunens beslut.

Läs mer
Trodde inte han behövde bygglov