Ekonomi

Ökad efterfrågan väntas på bomarknaden

Mäklarna bedömer utvecklingen av bostadsmarknaden för årets tre första månader.

När mäklarna får bedöma hur bomarknaden kommer att utvecklas under första kvartalet är det fortsatt lågt utbud som toppar listan. Majoriteten tror att både priserna och utbudet kommer att ligga oförändrade, medan efterfrågan ökar.

– Det låga utbudet av bostäder är bekymmersamt. Nu ser vi dessvärre en ökad oro under uppsegling som måste tas på allvar. Konsumenterna behöver veta hur spelreglerna ser ut för att känna sig trygga i sina bostadsbeslut under det kommande året, säger Ingrid Eiken, vad för Mäklarsamfundet.

Samtidigt ökar andelen som bedömer att den allmänna oron och försiktigheten har stor påverkan på både småhus- och bostadsrättsmarknaden, jämfört med förra undersökningen har den här andelen ökat med 11 procent. Numera tror hälften av mäklarna att detta är en stor påverkansfaktor.

83 procent av de tillfrågade ser också amorteringskravet som en faktor som kommer att påverka beslut på bostadsmarknaden. Därutöver nämns ökade krav på kontantinsats och svårigheten att få lån.

– Det behövs sunda, stabila och långsiktiga regler. I dagsläget finns allt för många frågetecken kring de regelverk och den politik som styr och påverkar bostadsmarknaden, säger Ingrid Eiken.