Ekonomi

Lathund förenklar ROT-avdraget för hantverkaren

Lathund förenklar ROT-avdraget för hantverkaren

Fakturamodellen har inneburit att många hantverkare drar sig för att ta jobb där kunden vill utnyttja ROT-avdraget. Här har du en lathund som du kan lämna över till din hantverkare ifall han är tveksam till att göra ROT-arbeten åt dig.

De flesta hantverkare jobbar med det de gör för att de är duktiga på sitt yrke; administration och byråkrati är då inte den starka sidan. Fakturamodellen som infördes för ROT-avdraget har gjort att många bara tar jobb där kunden inte tänker göra ROT-avdrag - man bävar för strul när man ska få tillbaka pengarna från staten. Har man flera kunder på lut där någon annan kan tänka sig att inte göra ROT-avdrag för jobbet, väljer man den "enklare" kunden istället.

Så här ska det inte behöva vara. Därför har vi tagit fram en enkel lathund för hur hantverkaren går till väga för att ge dig ROT-avdrag och sedan själv kräva tillbaka pengarna från Skatteverket.

Lathund för hantverkaren för att ge kunden ROT-avdrag:

 1. Kom överens med kunden om att det är husarbete som ska utföras. Listan över vilka arbeten som ger och inte ger rätt till ROT-avdrag hittar du här.
 2. Be kunden om namn, adress och personnummer.
 3. Be om bostadens fastighetsbeteckning, t ex ”Lomma 34:127”. Gäller det en bostadsrätt, ber du också om föreningens eller bolagets organisationsnummer.
 4. Försäkra dig om att kunden äger den aktuella bostaden. Be dem t ex visa ett färskt taxeringsbevis eller kontakta Lantmäteriet och be om uppgifter om vem som är lagfaren ägare till fastigheten. Ring Lantmäteriet på 0771-63 63 63, så lämnar de ut uppgiften kostnadsfritt.
 5. Be att kunden visar dig ett färskt intyg från Skatteverket som visar hur mycket kunden hittills under året har utnyttjat av den maximala skattereduktionen för husarbete.
 6. Utför arbetet.
 7. Fakturera kunden som vanligt, men dra av hälften av hela arbetskostnaden inklusive moms, eller så mycket HUS/ROT-avdrag kunden har kvar att utnyttja enligt intyget från Skatteverket. Ange kundens personnummer på fakturan.
 8. Kunden betalar.
 9. Du begär den resterande delen av beloppet från Skatteverket genom blanketten Begäran om utbetalning preliminär skattereduktion för ROT-arbete 4529. 
 10. Skatteverket betalar ut pengarna normalt inom tio dagar. Du får också ett beslut om att pengarna kommer att betalas ut, om inte så får du ett beslut om detta (som kan överklagas).

Detta gör kunden för att få ROT-avdrag:

 1. Kom överens med hantverkaren om att det är ROT-arbete som ska utföras.
 2. Begär ett intyg från Skatteverket om hur mycket du hittills har utnyttjat av den maximala skattereduktionen för HUS/ROT-arbete.
 3. Be om företagets namn, adress och organisationsnummer. Företaget måste vara registrerat för F-skatt för att du ska kunna få skattereduktionen.
 4. Företaget utför arbetet.
 5. Du betalar halva arbetskostnaden, eller mer om du redan har utnyttjat en del av ROT-avdraget. Spara fakturan.
 6. Du får ett brev från Skatteverket med uppgifter om en preliminär skattereduktion.
 7. Nästa år står det förtyckt på din inkomstdeklaration hur stor skattereduktion du har fått under inkomståret.

Läs mer hos Skatteverket.

Läs mer: