Lada byggdes i hemlighet om till fritidshus

Den ombyggda ladan finns i Västervik.

Den ombyggda ladan finns i Västervik. Foto: Google Maps.

En lada vid vattnet fick kök, sovrum, toalett och fönster, men nu måste allt rivas.

En husägare i Västervik har byggt om en lada vid vattnet till ett fritidshus, men utan att först söka bygglov och strandskyddsdispen. Kommunen upptäckte tilltaget och beordrade rivning. Något som husägaren överklagade. Men länsstyrelsen håller med byggnadsnämnden, ladan ska återställas och dessutom måste ett mindre svartbygge bredvid rivas.

Ladan ska bland annat ha utrustats med takfönster och fönster mot vattnet. Inuti har det tillkommit kök, sovrum och toalett. Enligt ägaren är det för att familjen ska ha någonstans där de får plats att äta tillsammans.

Byggnadsnämnden och länsstyrelsen pekar dock på att det krävs både strandskyddsdispens och bygglov innan man eventuellt får företa sig sådana ombyggnationer. Därför måste den återställas. Annars väntar vite på 75 000 kronor, och det ökar med ytterligare 25 000 kronor per månad så länge åtgärden inte utförs.

Källa: Vt.se