Juridik

Högsta chefen flyttade in utan slutbesked

Chefen för bygghandläggarna i Bollnäs flyttade in i sitt hus utan slutbesked.

Förvaltningschefen i Bollnäs kommun, Kjell Petersson, blev tvungen att sälja sitt gamla hus innan det nybyggda huset fått slutbesked, och folkbokförde sig i samband med det på sin nya adress. Nu riskerar han 18 265 kronor i straffavgift för att ha handlat i strid mot Plan- och Bygglagen.

Kjell Petersson själv kommenterar händelsen med att "det är en administrativ miss som kan hända den bästa". Men Fredrik Skoglund, byggnadsnämndens ordförande, är inte lika förmildrande när han talar med Helahalsingland.se.

– Om inte en förvaltningschef som leder arbetet med bygglov och ska se till så att lagen följs av medborgarna kan följa lagen själv, vem fan ska då kunna göra rätt, frågar han sig.

För att undvika jäv kommer en handläggare från grannkommunen att kopplas in och sköta delar av ärendet. Beslutet om straffavgiften väntas fattas 9 mars.