Ekonomi

Historisk räntesänkning till 0 %

Historisk räntesänkning till 0 %

Riksbanken sänker reporäntan till 0 procent, men vinstmarginalerna hos bankerna får samtidigt kritik för att vara för stora.

Riksbanken meddelar idag att de sänker reporäntan med 0,25 procentenheter vilket innebär att den nu ligger på 0 procent. Det är den lägsta reporäntan någonsin - och där blir den kvar ett bra tag till enligt prognosen.

"Först i mitten av 2016 bedöms det vara lämpligt att långsamt börja höja räntan", skriver Riksbanken.

Målet med sänkningen är att få igång konsumtionen och nå inflationsmålet på 2 procent. Men Villaägarnas riksförbund är kritiska till bankernas vinstmarginaler och menar på att dessa förtar udden av sänkningen.

- Stora delar av riksbankens räntesänkningar har gått till bankernas vinster snarare än till hushållen. Därmed går syftet med räntesänkningen, att stimulera hushållens konsumtion, delvis förlorad, säger Daniel Liljeberg som är chefekonom hos Villaägarnas Riksförbund.

Enligt deras beräkningar har bankernas vinstmarginal som andel av hushållens räntekostnader ökat från cirka 5-7 procent till cirka 25-30 procent sedan åren före finanskrisen.

- Om vinsterna hade varit 10-15 miljarder lägre genom mer rimliga bolånemarginaler hade pengarna istället sparats och konsumerats av hushållen. Det hade skapat efterfrågan och tillväxt, vilket är syftet med Riksbankens penningpolitik. Nu uteblir den effekten, säger Daniel Liljeberg.