Juridik

Fick fel fönster men bolaget vägrade byta dem

Det är viktigt att få rätt mått på beställda fönster.

Det är viktigt att få rätt mått på beställda fönster. Foto: Porscheap22.

Husägare ska få tillbaka 47 005 kronor för felaktiga fönster menar Allmänna Reklamationsnämnden.

En husägare i Klippan fick hem tio centimeter för små fönster och när han påpekade detta menade företaget ifråga att det var den storlek som han hade beställt. Men husägaren höll inte med och valde att ta fallet till Allmänna Reklamationsnämnden.

- Leveransen skulle ske absolut senast vecka 36, men skedde 10 dagar för sent i slutet av vecka 38. Detta medförde att byggarna fick avbryta arbetet. Det är fel mått på fyra fönster som levererats, skriver han.

Husägaren vill att hela köpet hävs. Han vill returnera fönstren, men även en garagedörr och en ytterdörr, samt att företaget hämtar hela leveransen och avstår från alla ekonomiska krav mot honom.

- Han vill inte ha något mer med bolaget att göra och har köpt fönster och dörrar från en annan leverantör, går att läsa i rapporten från Allmänna Reklamationsnämnden.

Företaget anser dock inte att de har gjort något fel. Enligt dem är det korrekt mått på fönstren och eftersom det är ett specialmått anser de inte att ångerrätten ska gälla.

- Bolaget har inte något intresse av att ändra på en överenskommelse som godkänts av båda parter. Bolaget har inte heller anledning att tro att kunden efterfrågat fel mått eller inte läst igenom offertunderlaget och orderbekräftelse. Det är således inte fråga om någon felleverans. Eftersom NN:s beställning medfört specialtillverkning har bolaget inte heller skyldighet att låta honom ångra köpet, skriver Hemfint - företaget som anmälts.

Men Allmänna Reklamationsnämnden håller inte med.

- Av utredningen i ärendet framgår att bolaget skickat en orderbekräftelse i vilken anges felaktiga mått på de aktuella fönstren. Nämnden anser inte att bolagets kommentar att ordern är enligt offerten, som finns i början av orderbekräftelsen, på ett tillräckligt tydlig sätt har klargjort för NN att han skulle få de mindre måtten som angavs i offerten. Till följd av detta är de levererade fönstren felaktiga, skriver nämnden i beslutet.

Hemfint rekommenderas därför att betala 47 005 kronor till husägaren mot att han skickar tillbaka varorna.