Byggandet av bostäder fortsätter att dala

Det byggdes 16 procent färre bostäder 2018 än året före.

Trots att bristen på bostäder är skriande stor och bara förväntas växa fortsätter bostadsbyggandet att minska. Regeringen gjorde en push under delar av förra mandatperioden, men sedan dess har ambitionerna dalat igen. Även nyproduktionen har tappat stort efter att ha haft svårigheter att få sina nya bostäder sålda.

Totalt påbörjades 53 000 bostäder under 2018 vilket, enligt Statistiska Centralbyrån, är 16 procent färre än året före. 

Utav de 53 000 påbörjade bostäderna utgjordes lite mer än 42 000 av lägenheter och strax under 11 000 av småhus. Tappet för lägenheter är därmed -15 procent och det för småhus -17 procent.

- Fallet är förstås olyckligt sett till att det råder stor bostadsbrist i våra stora inflyttningsregioner, en brist som dessutom kommer att tillta de kommande åren. Men också sett till att vi nu ser tydliga tecken på att vi är på väg in i en lågkonjunktur, säger Robert Boije, chefekonom på SBAB.