Uterum, Juridik, Bygga nytt hus

Trodde inte han behövde bygglov

Böter på 20 000 kronor och rivning av altanen är domen från byggnadsnämnden till den man som från början fått höra att hans altanbygge inte krävde bygglov.

Altanbyggen kan kräva bygglov.

Altanbyggen kan kräva bygglov.

En man i Vejbystrand har åkt på en kostsam historia på grund av ett altanbygge han från början trodde var korrekt. Mannen blev i höstas meddelad av stadsbyggnadskontoret att han inte behövde bygglov för att bygga ut sin altan, men när bygget väl påbörjats visade sig detta vara fel. Två inspektörer kom till platsen och påtalade att bygglov förmodligen krävdes.

När mannen nu talat med byggnadsnämnden har det visat sig att de går på inspektörernas linje. Anledningen uppgavs vara altanens höjd och storlek samt att den är placerad på så kallad prickmark som inte får bebyggas. Stadsarkitektkontoret påtalar dessutom till hd.se att de inte kan avgöra om det krävs bygglov eller ej utifrån underlag som ej är fullständigt.

Mannen och hans familj får nu betala 20 000 kronor i böter samt måste riva altanen före maj, gör de inte det kommer de behöva betala ytterligare 2 000 kronor för varje månad som den står kvar.