Juridik, Bygga nytt hus

"Förenklad lagstiftning skulle öka bostadsbyggandet"

Byggföretaget NCC vill att Sverige tar efter tyska byggregler för att öka det årliga bostadsbyggandet som ju som bekant sackar efter här i Sverige. I Tyskland har privatpersoner inte möjlighet att överklaga projekt som givits tillstånd. Och i detaljplanerade områden kan företaget ifråga söka bygglov direkt så länge man följer områdets stil, det krävs inga långa detaljplansprocesser. 

Till Sveriges Radio säger Olle Broback, chef för NCC Tyskland, att detta ökade bostadsbyggandet i Tyskland och att det även skulle bli billigare för företagen i Sverige att starta bostadsbyggen om vi tog efter det här exemplet.

I dagsläget bygger vi en fjärdedel av det antal bostäder som skulle behöva byggas enligt Boverket.