Månadens arkitektritade

Labyrintisk trävilla fylld med stora och små vrår

När Klas och Astrid Holm köpte en tomt ute på Älgö i Saltsjöbaden ville de ha något annat än ännu en öppen planlösning. Arkitektstudio Widjedal Racki tände direkt: vi bygger en labyrint!

Träklädd fasad med panoramafönster

Tomten är kuperad och karg med nakna klipphällar och vindbitna tallar. På utsidan är husets volymer rättframt tydliga, men redan här anas en komplexitet med lådor som går in och ur varandra. Foto: Åke E:son Lindman

Beställarnas ledord var mångt mer än rumsfunktioner och kvadratmetrar: kompakt, olika nivåer, prångigt, hemligt och nordiskt. Och arkitekterna Widjedal Rackis arbete blev något av ett experimenterande med ords innehåll. Vad är egentligen stort? Är det exakta rumsmått, eller snarare upplevelsen av stort? Och vad är egentligen en sektion i plan? Kan det ge inspiration till garderober i golv? Vertikala korridorer? Rum i bjälklag?

– I det här fallet bestämde detaljplanen att vi fick göra ett avtryck på mark om maximalt 110 kvadratmeter, men Klas och Astrid ville bygga större. Så vi resonerade kring begreppet storhet: vad är egentligen arkitektonisk storhet?

– Vi hade hittat platsen där vi ville tillbringa resten av livet, förklarar Klas, så det var bara att kasta sig ut. Det skulle bli ett kompromisslöst hus som förverkligade våra vildaste drömmar. Ett monument över våra idéer, traditionellt träbyggande och spännande arkitektur.

– Vi ville titta på det upplevelsemässiga, den upplevda storheten som beror av hur man rör sig och hur man på en liten yta kan skapa en stor mångfald.

Villa Moelven är nästan helt byggd i trä med traditionell byggteknik som kompletterats med moderna lösningar. Konstruktionen är en fritt stående synlig limträstomme på en gjuten lågenergigrund. Väggarna mäter 35 centimeter i tjocklek och är fyllda med cellulosaisolering av återvunnet tidningspapper. Solpaneler klarar uppvärmning och varmvattenförsörjning halva året, övrig tid kompletteras med bergvärme.

Kvällsbild

Foto: Åke E:son Lindman

De flesta husen ute på Älgö har traditionella sadeltak, och de klänger sig fast vid hällarna som forna tiders fiskarstugor. Villa Moelven avviker med sitt mer modernistiska formspråk, men är samtidigt också ett trähus från början till slut.

Kontrasten mellan det 9 meter höga husets enkla konstruktion och dess komplexa planlösning gör att det är rätt svårt att räkna ut hur stort Villa Moelven egentligen är. Kanske trehundra menar Klas Holm, men det är inte kvadratmetrarna som räknas utan volymen. Och visst finns här mängder av trappor, säkert för många, men de är inte endast till för att gå i, de tjänar också som förvaring, som sittplatser, till bokhyllor.

Stående träpanel på fasad

Foto: Åke E:son Lindman

Klas Holm, som är reklamare och formgivare, lyckades övertala träleverantören Moelven att bidra med just det trä han önskade, inte minst för att tillsammans visa på fördelarna med trähus och visa på träbyggandets möjligheter. Och han var rätt bestämd på hur han vill se sitt drömhus.

Villa Moelven räknar hela 16 olika nivåer som bidrar till en rumslig dynamik. Vägen mellan ett rum och ett annat är aldrig given, det finns alltid alternativ att välja menar Håkan Widjedal som varit arkitekt för projektet tillsammans med kollegan Ola Keijer.

Trätrall på uteplats och i trappor

Foto: Åke E:son Lindman

På insidan flyter inredning och rumslighet ihop till just den labyrint som Håkan Widjedal och Ola Keijer på arkitektstudion lovat paret Holm. Istället för två trappor så blev det 10. Det tre våningar höga huset är kompakt med mängder av olika nivåer. Och samtidigt rätt prångigt med en minsta takhöjd på 60 centimeter, och den högsta på drygt fem meter. Köket är både högt och lågt på en och samma gång. 

– Jo, det är jätteproblematiskt, erkänner Håkan Widjedal entusiastiskt. Om man utgår från alla begränsningar vad gäller höjd och volym så hade det kloka varit en väldigt effektiv planlösning med en massa smårum. Vi har istället fokuserat på att maximera upplevelsen genom att skapa den här labyrinten med massor av trappor och inslängda onödiga utrymmen. Som arkitekter ifrågasätter vi att alla funktioner måste se ut på ett visst sätt, visst kan man väl sova på ett loft likväl som i ett sovrum? Använda en trappa som en gradäng så att den blir ett teverum? 

Öppen planlösning med golvyta i olika plan

Foto: Åke E:son Lindman

Husets stomme är gjord i limträ. Terrass och fasad är byggd med Thermowood, värmebehandlad furu som rötskyddats tack vare torkning i ugn. Fasaden kan med hjälp av en diffusionsöppen vindduk andas likt Gortexkläder, fukten kan tränga ur men inte in i huset.

Vardagsrum med eldstad

Foto: Åke E:son Lindman

Älgö, som egentligen är en halvö, möter Ingaröfjärden, Erstaviken och Baggensfjärden inte långt från Saltsjöbaden. Här har Klas Holm tillsammans med Astrid och de tre barnen funnit sin favoritplats. Målet har varit att bygga en villa så gott som helt i nordiskt trä som värmebehandlad furu till fasad och innertak, furuplywood och kraftiga limträbalkar i gran.

Trävit inredning

Foto: Åke E:son Lindman

– Jag växte upp på ett sjuttonhundratalssäteri som under hela min barndom skulle renoveras till ursprungligt skick, berättar Klas Holm. När jag skulle förverkliga mitt eget hus reflekterade jag över hur en så pass gammal byggnad klarat tidens tand och än idag erbjuder en fantastisk boendemiljö. Mitt val blev att helt bygga i trä för att undvika de problem som ofta är förknippade med modernt byggande.
 

Synliga limträbalkar i innertaket

Foto: Åke E:son Lindman

De flesta husen ute på Älgö har traditionella sadeltak, och de klänger sig fast vid hällarna som forna tiders fiskarstugor. Villa Moelven avviker med sitt mer modernistiska formspråk, men är samtidigt också ett trähus från början till slut.

Många olika prång och ytor

Foto: Åke E:son Lindman

– Vi är kända för fritidshus och villor på fina naturnära sjötomter med vackra utsikter, säger Håkan Widjedal som tillsammans med Natasha tog hem Träpriset år 2000 för sitt examensarbete på KTH, ett skickligt utfört sommarhus i Trosa.

Badrum med kakel och klinker

Åke E:son Lindman

Helt öppna trappor i hela huset

Foto: Åke E:son Lindman

Väggar av plywood

Foto: Åke E:son Lindman