Ekonomi, Värme

Räkna med högre elpris i söder

Räkna med högre elpris i söder

Elpriserna kommer att variera när landet delas in i fyra nya elområden i höst. Hushållen i Sydsverige blir förlorarna, spår branschexperter.

Den 1 november delas Sverige in i fyra elområden från norr till söder. Indelningen genomförs av statliga Svenska Kraftnät som driver stamnätet och övervakar elsystemet i landet. Skälet till förändringen är ett beslut i EU-kommissionen som syftar till att öppna elmarknaden till Europa och skapa en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan.

Det innebär att elpriserna tidvis kan variera mellan olika delar av landet. Enligt branschanalytiker kan hushållen i södra Sverige förvänta sig ett högre elpris, som en följd av att elproduktionen är liten i förhållande till efterfrågan. I norra Sverige däremot kan elen periodvis bli billigare.

En nyligen genomförd granskning av Energimarknadsinspektionen visar att en villaägare i Malmö måste betala 2 000 kronor mer per år för ett fast avtal än en villaägare i Luleå, baserat på en elförbrukning på 20 000 kWh/år.

Beslutet att stycka upp elmarknaden har mött skarp kritik, bland annat från Svenskt Näringsliv och representanter från elbranschen. Men generaldirektören för Svenska Kraftnät, Mikael Odenberg, försvarar beslutet.

– Långsiktigt kommer indelningen i elområden att ge prissignaler som leder till bättre balans mellan produktion och förbrukning och minskade kostnader för elkraftöverföring, säger han.

Fakta elområden

Från 1 november består av Sverige av fyra elområden: Luleå (1), Sundsvall (2), Stockholm (3) och Malmö (4). Konsumenten kan fortfarande välja mellan olika elhandelsföretag, oavsett var man bor. Dock har de flesta företag idag anpassat sina avtal inför kommande prisskillnader, vilket innebär att hushåll i de södra elområdena i regel får något dyrare avtal.