Värme, Energi

Krångliga skatteregler hämmar privatproducerad el

Krångliga skatteregler hämmar privatproducerad el

Om inte EU-kommissionen hinner granska reformen för solel kan den komma att skjutas upp.

Regeringen vill ge husägare som producerar och säljer el en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme, men reformen kan komma att skjutas upp. EU-kommissionen har till uppgift att undersöka om den strider mot EU:s regler för statsstöd, och det är inte säkert att det hinner ske före juli då reformen ska träda i kraft.

Många som producerar sin egen el idag upplever att det finns frågetecken och krångligheter i lagstiftningen, det kan leda till att de skippar att sälja vidare överskottselen.

– Det är inga stora pengar det gäller, utan blir det så krångligt då avstår man nog hellre tror jag. Åtminstone för en så här liten anläggning. Det blir för krångligt, säger Mårten Eckerdal till Sveriges Radio.

Johan Öhnell, ledamot i styrelsen för branschföreningen Svensk Solenergi, menar på att situationen är bekymmersam. Han hoppas att det framöver blir enkla, tydliga regler som gör det lätt att producera och sälja solel.