Tvingades ge bort mark för att få bygglov - får skadestånd

Vellinge kommun

Vellinge kommun Karta: Google

Husägare vinner över Vellinge kommun efter att de pressat honom på hans mark.

En husägare i Vellinge kommun hade sökt bygglov, men fick veta att detta inte skulle godkännas om han inte först gav bort en bit av sin tomt, samt betalade kostnaden för avstyckningen. Tingsrätten slår fast att Vellinge kommun gjort sig skyldiga till så kallat rättsstridigt tvång när de löst in delar av en husägares tomt i utbyte mot bygglov.

Tomtbiten, fick han veta, skulle användas ifall vägen behövde breddas i framtiden. Men istället gavs den bort till vägföreningen utan kostnad.

Husägaren har fått advokathjälp av Centrum för rättvisa. De kontaktade honom och sade att de ville drivas hans fall, och stå för kostnaderna om de förlorade. Centrum för rättvisa är en svensk ideell insamlingsstiftelse som driver principfall för att individer, som annars inte skulle ha möjlighet att pröva sin situation, ska kunna göra det.

Husägaren i det här fallet är dock inte ensam om att ha blivit pressad på mark av kommunen. En granskning som Sydsvenskan gjort visar att ett 30-tal husägare varit i samma situation.

Vellinge kommun döms att betala ut 80 000 kronor i skadestånd till husägaren. De kommer inte att överklaga domen. Andra husägare i samma sits, och som önskar rättning, kommer att prövas individuellt hos kommunen. Elva av husägarna har dock redan gått till Centrum för rättvisa för att få vidare hjälp.