Sjuka av nybyggda huset

Hela familjen blev sjuka när de flyttade in i sitt nya hus.

I två års tid bodde familjen och deras hund i sitt nybyggda Älsbyhus i Hässleholm. Samtliga fick problem med hälsan - hunden fick problem med tassarna och familjen fick andningsbesvär. Men dessa problem försvann i samband med att de flyttade från huset.

Nu har Älvsbyhus köpt tillbaka huset och startat en utredning om vad som kan ha orsakat hälsoproblemen. De har bland annat hittat bensen i luften i krypgrunden. En misstanke är därför att tomtens fyllnadsmassor på något sätt kommit från den militära brandövningsbanan i närheten där napalm använts, och att dessa massor, trots att nivåerna ligger under riktvärde, kan ha orsakat problemen. Utredningen är dock inte klar ännu.

Kommunen, som ansvarade för grovplaneringen av tomterna i området, menar dock att de inte hämtat jordmassor från militärområdet. De säger istället att jordmassorna i så fall måste ha flyttats dit av försvaret för många år sedan. De säger även att de inte kan ta ansvar för händelsen, det måste istället verksamhetsutövare eller markägare. Älvsbyhus anser dock att kommunen borde ha upphandlat en opartisk miljöundersökning från första början, och inte bara ha litat blint till försvarets egen miljöundersökning.

Källa: Skanskan.se