Nya gratis ritningar för husägare

Dimensioneringstjänsten Byggbeskrivningar har fått sin årliga uppdatering.

Svenskt Trä har uppdaterat sin kostnadsfria ritningstjänst med bland annat nya ritningar för altaner samt förbättrade beräkningar för nock- och takbalkar. Dessa tillägg ska exempelvis göra det enklare för husägare att integrera fönster och dörröppningar i sina konstruktioner.

- Med den nya helhetslösningen för altaner, inklusive plintar, bärlinor och golvbjälkar, erbjuder vi nu en stabilare och mer hållbar konstruktion, säger Johan Fröbel från Svenskt Trä.

Programmet omfattar nu 22 olika konstruktionstyper och är anpassat för att ge förslag baserade på lokala snözoner och andra specifika förhållanden, med beräkningar som följer de senaste konstruktionsreglerna från Boverket (EKS12, BFS 2022:4). Resultaten kan sparas som PDF för användning i bygglovsansökningar eller vid inköp.

Det uppdaterade dimensioneringsprogrammet är tillgängligt på byggbeskrivningar.se/dimensionering och är designat för mindre byggprojekt.