Så många inbrott gjordes 2020

Brottsförebyggande Rådet har sammanfattat antalet anmälda brott under fjolåret.

Totalt anmäldes 14 700 bostadsinbrott under förra året, detta visar färsk statistik från Brottsförebyggande Rådet. Det är ungefär i paritet med siffrorna för 2019.

Bryter man ner siffrorna på bostadstyp kan man se att lägenhetsinbrotten ökade med fem procent, medan inbrott i hus och radhus minskade med tre procent.

De brottstyper som ökar mest i antal är skadegörelse och narkotikabrott. Bedrägeribrott är den kategori som minskat mest med en total minskning på elva procent.