Lågt förtroende för hantverkare

Lågt förtroende för hantverkare

Förtroende för hantverkare har jämförts i 50 olika länder.

Förtroende för hantverkare är generellt sett lågt i Norden jämfört med vad det är i många andra länder, men Sverige sticker ut enligt en undersökning som Europeiska Kommissionen genomfört och som Villaägarnas Riksförbund nu har granskat. Vi har näst lägst förtroende av alla de nordiska länderna - endast norska husägare känner ett lägre förtroende. 

- Det är oroväckande att förtroendet för hantverkare är så lågt. Men det finns sätt att skydda sig. Anlita alltid kvalitetssäkrade hantverkare, var noggrann med skriftliga avtal och gör inte någon slutbetalning innan allt är besiktigat och godkänt, säger Johan Leth, vd och grundare av brabyggare.se.

I Sverige uppger 26 procent att de har mycket lågt förtroende till att hantverkare följer de lagar och regler som finns för att skydda konsumenten, detta kan sättas i relation till Danmark och Finland där 13 procent är av denna uppfattning. Det innebär att var fjärde person inte litar på att hantverkarna följer reglerna. Samtidigt uppger 30 procent att de har ett högt förtroende, vilket är lågt i förhållande till andra länder men ändå fler än de som säger sig ha ett mycket lågt sådant.

På en skala från 0-10 där 10 är stort förtroende får Sverige ett genomsnitt på 5,9, medan en stor andel av de övriga länderna hamnar omkring 6,5.

Andel konsumenter som har mycket lågt förtroende till att hantverkare respekterar lagar och regler som finns för att skydda konsumenten

  • Norge 29 %
  • Sverige 26 %
  • Island 15 %
  • Danmark 13%
  • Finland 13 %

Resultatet bygger på telefonintervjuer som Europeiska kommissionen har låtit genomföra i alla EU-länder samt Norge och Island under 2013. I Kommissionens studie ingår cirka 50 marknader. På var och en av de cirka 50 marknaderna i varje land har 500 slumpmässigt utvalda personer intervjuats.