Inbyggt eternittak

Besvarad 30 okt 2018 av Charlotte Andersson

 1. Hej! Har precis tittat på ett hus som känns perfekt för oss. Nytt plåttak är lagt 2008 men det gamla eternittaket ligger kvar. Vår spontana reaktion är att vi behöver sanera det. Är det en överdriven oro? Eller är det skäl att pruta ner priset pga extra utgifter för takbyte? Har försökt hitta regler för eternittak men hittar inget relevant. / mycket tacksam för svar.
   
 2. Svar

 3. Eternit är inget problem så länge man inte börjar rota i det. Det är dammet som är farligt att andas in.
  Vi har tex. många hus med eternitfasader och eternittak som inte innebär någon hälsorisk i sig. Det finns alltså ingen anledning att riva bort för att sanera eterniten så länge taket inte läcker.
  Däremot är det bra att ha en ekonomisk buffert för att kunna ta bort eternittaket den dagen man måste byta plåttaket.
   
  Charlotte Andersson

  Charlotte Andersson

  Byggnadsingenjör

 4. Kommentarer

 5. harry73
  harry73 ·
  Att det inbyggda taket inte är en hälsorisk just nu, betyder ju inte att det inte är ett problem.
  Den mest uppenbara är den ekonomiska risken.
  - Framtida takreparationer (både akuta och planerade) blir dyrare
  - Eternit innebär en osäkerhet vid framtida försäljningar. På samma sätt som ni tvekar, lär andra göra det. Det kommer att dra ner priset, och det behöver inte vara samma belopp som föregående punkt
  - Regelverket för asbestsanering kan ändras, som gör arbetet dyrare i framtiden.

  Dessutom finns det ändå en del hälsorisk:
  - Hur utfördes takbytet?, skruvades det i eternitplattor? Rengördes eternittaket från mossa mm.? Hur gjorde det arbetet?
  - Även om eternit har lång livslängd, slits det lite pga väder och påväxt t ex mossa) Cement försvinner och asbestfibrer friläggs. Vid rengöring av taket sprider man asbestfibrer.
  Som tur är finns eterniten och spridningen utomhus, så risken är liten i alla fall (men inte noll)

  Andra risker är att när t ex ett träd ramlar på taket och skadar den, då har man plötsligt en potentiell asbestkontaminering in i huset, eller när huset börjar brinna, då pulveriserar/exploderar eterniten i småbitar (typ några kvadratcentimeter stora).
  Då har man plötsligt eternit på hela tomten och kanske även granntomten.

  Även om det finns risker, tycker jag fortfarande att man kan köpa ett eternithus, men man ska ta hänsyn till de problem/risker som finns. Tänker ni sanera eterniten, ta höjd för dessa kostnader. Tänker ni ha kvar eterniten, ta då höjd för ett lägre försäljningsvärde i framtiden.
   
 6. Staffan2000
  Staffan2000 ·
  Nu är ju taket nylagt.
  Vad som sker om trettio år eller så, är inte lätt att sia om. Än mindre att göra några större kalkyler av. Att "sanera", dvs. plocka bort eternitskivorna är helt orimligt som det är nu. Då förstörs hela taket till ingen nytta. Att däremot plocka bort eterniten i samband med ett framtida takbyte, är en annan sak, och gör man det själv kostar det nästan inget extra.
  Mitt råd är att inte lägga för stora växlar på taket för egen del. Däremot kan det vara ett prutargument bland andra. Har du tur är säljaren med i "De Eternitnojigas förening" och godtar ditt prutresonemang.

  Tat` lugnt -ta en Toy!

  Staffan
   
 7. harry73
  harry73 ·
  Det som egentligen är orimligt är att lägga ett plåttak på eternitplattor. Den besparing säljarna gjorde när de valde att inte plocka bort eterniten, kommer att kosta dom nu vid försäljningen.
   
 8. Staffan2000
  Staffan2000 ·
  Att det är rent korkat att lägga det nya taket på det gamla, är vi överens om eftersom det vanligtvis inte är något Sisyfosgöra att ta bort eterniten. Men att det med automatik sänker husets värde håller jag inte med om, för det beror helt på köparen. Själv hade jag inte brytt mig, ifall det nya taket var ordentligt lagt.

  Staffan
   
 9. harry73
  harry73 ·
  Du bryr dig inte, frågeställaren bryr sig antagligen. Jag bryr mig också och hade troligtvis gått vidare till nästa objekt.
  Så kommer det att finnas spekulanter?
  Ja det tror jag.
  Men jag tror att det blir färre spekulanter och därmed blir budgivningen modest, eller uteblir helt.
  Sedan finns det en risk att köpare drar sig ur köpet mha besiktningsklausulen.
  Händer det blir försäljningen ännu svårare (=lägre pris)
   
  Redigerat 30 okt 13:12
 10. Staffan2000
  Staffan2000 ·
  Spekulanterna blir knappast mindre, möjligen färre;).
  Men det är bara lösa spekulationer från vår sida, eftersom vi vet intet om huset i övrigt.
  Staffan
   
 11. P
  pacman42 ·
  Varför lade de nytt tak på eterniten? Det är egentligen en större fråga? Ett eternittak är ju normalt sett outslitligt.

  Jag gissar att det har med estetik att göra, annars finns det kanske ett annat bekymmer också.
   
 12. J
  Jörgen Ö ·
  Att ett Eternittak nästan är outslitligt vet jag inte om jag håller med om.
  Jag plockade (själv) ner mitt Eternittak för ett par år sedan, som legat sen -69.
  Och det var i grevens tid kan jag säga, totalt söndersprucket, av ca 180kvm så kanske vi fick ner 20 kvm hela, resten i mindre delar.
  Dessutom är det ett djävla jobb att plasta in allt, och det kostar en rejäl slant vid deponi!
   
 13. harry73
  harry73 ·
  Eternit är inte outslitligt.
  Eternit är huvudsakligen betong, och betong år känsligt för solljus, vatten och frost.
  Man bör kontrollera taket och byta ut skadade plattor. Egentligen ska man hålla ren plattorna från mossa och annan påväxt, fast det kan man inte göra eftersom mossan är asbestkontaminerad.
   
 14. T
  TheGame ·
  Har också plockat ner eternittak för att ersätta med plåttak.
  Grevens tid det var sprickor lite här och var.
   
 15. Ö
  öringen ·
  Varför skulle ett inbyggt eternittak påverka priset. Hur resonerar ni isf vad gäller alla hus byggda från sent 70-tal och tidigare som har nya golv lagda ovanpå ett äldre golv som med stor sannolikhet innehåller asbets i något av lagren(lim, plastmatta osv). Eller kräver ni dokumentation på hur det där nya badrummet renoverades vad gäller kontaminering av asbest i hela huset. Eller hur togs alla de gamla rören i källaren ner?
  Det där eternittaket ser jag som en mindre risk i jämförelse med annan asbest som kan finnas i huset eller som vårdslöst har bearbetats genom renoveringar.
  Taket vet ni iaf om och det är "utomhus" och påverkar därmed inte luften inomhus.
   
 16. E
  Em_A ·
  Bor i en radhussamfällighet med ca 80 hushåll.
  Där har man också lagt plåt över erernit.
  Inget vi tänkte på vid köp för 6 år sen.
   
 17. L
  LarsDaniel ·
  Instämmer att eterniten under plåttaket knappast utgör nån hälsorisk så länge det ligger orört. Dessutom växer inte mossa under plåten och solen kommer inte heller åt att vittra det. Rökning, inklusive passiv rökning, är en mycket större hälsorisk. Hälsorisken med asbest ökar markant för rökare, så rökare bör ej sanera asbest. Större hälsorisk är antagligen fogmassor av PCB i 60-70-talshus av betong, som ofta förorenat marken längs husväggarna. Barn stoppar gärna jord i munnen och kan då exponeras för PCB.
  Anser dock att om man står i begrepp att göra något med asbest i tak, väggar, ventilationskanaler etc så ska asbesten rivas bort och inte begravas under nytt tak eller vägg.
   
 18. K
  klimt ·
  Det mesta talar väl för att eternittaket inte är något problem som det nu ser ut. Men förr eller senare ska det tas bort, och då finns en kostnad. Den ligger säkert långt fram i tiden men bör ändå tas in då den på sikt påverkar husets värde.
   
 19. harry73
  harry73 ·
  @LarsDaniel, det finns många saker som är farligare än asbest eller PCB eller rökning. T ex en kula som kommen i överljudshastighet rakt mot dig, men det gör inte att vi därför ska bortse från alla andra mindre faror.
   
 20. J
  JohanLun ·
  Klart att inbyggda plastmattor, enernitventillationskanaler, ingjuta tryckimpregnerade reglar, blåbetong eller enstegstätade fasader påverkar lättsåldhet och pris. Men samtidigt har hus från vissa tidsepoker ofta dessa inbyggda problem, så det avspeglas väl i priset för motsvarande andra liknande hus...
   
 21. N
  Nils2018 ·
  Hur gör man när plåten läggs ovanpå eterniten?
  Spikar man på träläkt?
  Då blir det ju en ,massa hål och sprickor i eterniten. Och har man något tätskikt kvar under plåten? Man vet ju inte heller hur det ser ut under eterniten.

  Att sanera taket är helt onödigt--ta det när det finns andra problem med taket.

  Känns helt sanslöst att inte göra ett riktigt jobb när man ändå håller på.

  Erfarenhetsmässigt vet jag att ett galvat svensktillverkat plåttak håller ungefär 40 år.

  Mitt tak lagt för 26 år sedan, tillverkar av svenskt aluzinkat stål och belagt med färg visar inte upp några släpp och borde ha 40 år kvar på aluzinken när färgen är utsliten. Där är vi inte än, så minst 70 år tror jag taket kommer att hålla.
  Att fuska med underlaget med ett så långlivat tak förefaller lite dumt.
   
 22. S
  seniorkonsult ·
  Det som kan vara ett problem är hur renoveringen utförts. Jag har ett exempel där man lade plåt ovanpå ett eternittak och sedan fick sanera hela vinden eftersom man borrat ned massor av skruv för reglar och plåt som spridit dammet.
   
 23. J
  Janne Nilsson ·
  Radikalisering, tycker jag är en faschinerande process. Harry är inne på risken med kulor som kommer i hög hastighet och Seniorkonsulten saneringar av vindar pga skruvar som dragit med asbets genom taket vid regelmontering. Hur sker sånt här? Förstår att vi lever i en allt mer, i vissas ögon, farofylld värld, men dessa båda herrars resonemang är mer paranoja än saklighet.

  Ja, asbets är skadligt.
  Ja, många dog i Asbestlunga efter lång exponering och rökning.
  Ja, det finns effektiva skydd, andningsmask och att väta, så att det inte dammar är 2 viktiga.
  Ja, den är skyddad och ”ofarlig” där den ligger.
  Ja, man kan själv, med utrustning, kunskap och omdöme riva sitt eget eternittak om en vill ha bort det.
  Nej, om en slänger eternit är det inga astronomiska summor i avgift.

  Va kul att Ni e i husköpartankar!
  Fint att ni samlar kunskap om hus och huserande!
  Lycka till.
   
 24. S
  seniorkonsult ·
  Janne Nilsson, det är inte paranoja utan ett verkligt exempel beroende av 100-tals borrningar genom skivor för bultar. Byggare kommunal! Åtgärdande enl krav från Arbetsmiljöverket!
  Sån tur med din ”kunskap” av arbete med asbest eftersom du så självsäkert kan kommentera!
   
 25. J
  Jörgen Ö ·
  Att slänga och hantera Eternit i små mängder är inga större kostnader, men har man ett helt tak, då springer det iväg i kostnader, samt att det är ett jäkla jobb med att allt ska plastas in....lättare sagt än gjort!
   
 26. S
  seniorkonsult ·
  Taket behöver knappast plastas in. Vid inplastning handlar det om lös eternit som t ex rörisolering. På återvinningen finns oftast speciell märkt kontainer att lägga takdelar m m i.
   
 27. useless
  useless ·
  På min ÅVC måste allt asbesthaltigt plastas in innan man lägger det i avsedd container.
   
 28. N
  Nils2018 ·
  Om jag köpt ett hus med plåttak och det ligger eternit under plåten som inte syns. Som besiktningsmannen inte märker eftersom allt är inbyggt och som säljaren inte informerar om. Detta skulle jag kalla dolt fel om jag blir varse eterniten. Sedan börjar ett krav på sanering samt återställande av taket.
  Det blir dyrt för säljaren.
   
 29. useless
  useless ·
  Varför måste man sanera och återställa taket?
   
 30. J
  Jörgen Ö ·
  Här i Stockholm måste All Eternit oavsett mängd plastas in vid deponi!
  Även om man tar hem en sluten cointainer så måste all Eternit plastas in innan den läggs in, helst även i dubbelplast.
  Eternit som Eterint, oavsett form och mängd.
  Undrar hur många Åtv som tar emot oinplastad Eternit i landet, inte många tror jag!?
   
 31. Ö
  öringen ·
  Nils2018. Hur tänker du när du skriver att du tycker att det är ett dolt fel? Att lägga nytt plåttak över eternittak är ett vedertaget och ganska vanlig sätt renovera tak och långt ifrån ett dolt fel skulle jag tro. Likaså lägger många nytt golv över gamla plastmattor och liknande där limmet eller mattan innehåller asbest. Asbest i olika former är något man får ta med i beräkningen när man köper ett äldre hus.
   
 32. N
  Nils2018 ·
  Det är enligt min uppfattning inte ett fackmannamässigt sätt att lägga plåttak och inte heller vedertaget och vanligt. Att lägga plåt över eternit. är fusk. Man har ju inte heller sett skicket under eterniten när plåten läggs.

  Som jag ser det, är det inget man kan förvänta sig alldeles oavsett hur gammalt huset är. Det är ju bara för säljaren att tala om hur taket är lagt så faller ju alla möjligheter att ställa krav. Som köpare skulle jag då titta på xtrakostnaden vid nästa takrenovering och räkna in det i priset.
   
 33. Ö
  öringen ·
  Jo, jag vill nog mena att det är relativt vanligt. Flera av de största takplåtstillverkarna så som t.ex Planja, Lindab osv har dessutom egna utformade system för att montera takplåt på eternit.
  Att man kan förvänta sig förekomst av asbest i äldre hus håller jag nog också fast vid. Annars får du som köpare kräva dokumentation på att alla äldre material i huset är analyserade och vid förekomst av asbest sanerade.
   
 34. harry73
  harry73 ·
  Jag tror inte heller att det är ett solklart inbyggt fel. Det är så pass vanligt att ett relativt nytt plåttak på en 20 eller 40 tals kåk borde ringa några varningsklockor.
  Att det är ett fel att sätta ett nytt plåttak utan bra underlag, håller jag helt med om. Att förekomst av asbest skulle vara ett fel är tveksamt eftersom det inte var fel enligt gällande regler (när man la eternittaket)
   

De senast besvarade frågorna

 1. Inbyggt eternittak

  Hej! Har precis tittat på ett hus som känns perfekt för oss. Nytt plåttak är lagt 2008 men det gamla eternittaket ligger kvar. Vår spontana reaktion är att vi behöver sanera det. Är det en...
 2. Avskiljande vägg badrum radhus

  Hej! Jag renoverar ett badrum i vårt radhus. En av väggarna vätter mot en granne. Den väggen består av 2x70 reglar med mineralisolering och med luftspalt emellan. Utanpå är det 2 st 12,5 mm...
 3. Kallgarage till förråd/träningsrum

  Jag har idag ett kallgarage som jag tänkt göra om till förråd/träningsrum. Jag tänker ta bort garageporten och istället sätta en vägg med dörr. Idag finns ca 95mm isolering i väggarna, därefter...
 4. Eternit under träfasad?

  Hej! Vi har ett hus från 1946 med träfasad som vi funderar på att bygga ut så småningom. Nu har vi blivit upplysta om av en person som bott i området länge att han "har för sig" att det var...
 5. Ingenjör

  Har nyligen haft att göra med en person som kallat sig utredningsingenjör vilket han även kallat sig i mål i miljödomstolen och det gav förstås honom högre trovärdighet där, vid kontroll av hans...
 6. Boyta av garage

  Hej! Vi tänker lägga bud på ett hus med drömläge, huset är byggt-00. Problemet är att huset är lite för litet. Huset har betongplatta med isolering och vattenburen golvvärme via elpatron. Huset...
 7. Hus från 59 med tretex

  Har ett hus från år 59 och på inne väggarna sitter det tretex plattor. Hade problem med tapetsering så jag ersatte tretex med gipsskivor. Huset har tegelfasad och blir det värmeförlust med gips...
 8. Plasta innan jag sätter innertak?

  Hej Undrar om jag behöver plasta innan jag sätter innertaket på en vind taket är spontat med papp och tegelpanor samt en luftspalt mellan råsponten och isoleringen
 9. Fläkt så luften rör sig i källarväggen?

  håller på att bygga en biograf i min källare och har reglat upp med stålreglar och ska snart montera isolering och mineritskivor. Då slog det mig att jag kanske behöver nåt som får luften att...
 10. Kontroll av dränering

  Hej! Jag har ett hus som var dränerat när jag köpte det. Jag är osäker på om dräneringen är rätt gjord (inga papper finns). Var kan jag vända mig för att få den kontrollerad? De företag som utför...

Visa alla frågor

Fråga experten

Ställ en fråga

Verifiering:
Genom att klicka på Skicka godkänner du våra användarvillkor. Läs mer om hur vi samlar in, använder och delar dina data i vår datapolicy och hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Läs mer