Bedöm husets status

Vilken åtgärd gör man först? Byta fönster, taket eller dränera?

Vilken åtgärd gör man först? Byta fönster, taket eller dränera? Foto: Pernitta

Gamla hus behöver renoveras på något sätt, förr eller senare, och det är bra att sätta av en post med pengar till det. Först och främst ska du ha koll på elsäkerheten; utan den kan både liv och hus vara i fara.

Den som är spekulant på ett begagnat hus gör klokt i att anlita en besiktningsman inför köpet. Denne gör en okulärbesiktning av hela huset och gör en riskanalys på ökända konstruktioner. En riskanalys talar om att det finns en risk för skador i konstruktionen samtidigt som man förklarar varför.

Resultatet av besiktningen blir en rapport som köparen sedan kan använda för att bedöma ett eventuellt renoveringsbehov och om expertis behöver kopplas in.

– Vi uttalar oss aldrig om kvalitén på till exempel el- eller värmesystemet, det måste experter göra. Men vi kan öppna en eldosa och se hur statusen är. Finns det några tveksamheter så skriver vi en så kallad ”Fortsatt Teknisk Utredning” där vi hänvisar till en fackman. Sedan får köparen gå vidare om han vill, säger Hans Sellman som är certifierad besiktningsförrättare sedan flera år.

Svaga punkter som analyseras
Han vet också flera svaga punkter som nästan alltid resulterar i en riskanalys såvida det inte finns några synliga skador. Det kan vara:

  • ett uppreglat trägolv på betongplatta på mark, 
  • en lite modernare torpargrund eller 
  • en krypgrund.

– Riktigt gamla torpargrunder fungerar oftast bättre. Där är golvet i huset oftast mer otätt så att värmen sipprar ner i grunden och gör klimatet bättre där.

Fukt och mögel
Även om regelrätta fuktmätningar inte ingår i en överlåtelsebesiktning har Hans Sellman oftast med sig en fuktmätare, mest för att kunna bekräfta egna misstankar. Och det är just fukt och mögel som är den största orsaken till besiktningsmännens påpekanden och riskanalyser. Oftast krävs det en fortsatt teknisk utredning av sakkunnig person och också en renovering av det skadade området.

– Viktigt är att elsystemet är i gott skick, är det bristfälligt kan livet stå på spel. Det borde hamna högt på prioriteringslistan över renoveringar, menar Hans Sellman.

Detta ingår inte i en överlåtelsebesiktning:

  • Installationer som bland annat el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, mekanisk ventilation, rökgångar eller eldstad.
  • Mark som inte har ett direkt samband med byggnaderna.
  • Undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning och fuktmätning.

Andra områden i huset som kan kräva renovering: