Fukt och dålig lukt i huset

Foto: KnockOnWood

1/10

Var på ett ungefär går gränsen för när den relativa luftfuktigheten (RF) i hemmet kan orsaka problem med mögel, kvalster och kemisk nedbrytning av material, om den ligger på detta värde eller över i långa perioder?