Vad kan du byggåret 2013?

1/8

I januari 2013 rapporterade vi om hur höga driftskostnaderna är i olika kommuner. I vilka tre kommuner var det enligt den här rapporten från Villaägarna dyrast att bo?